Vlaams Belang zet door met protest tegen Kortrijkse moskee: “We hebben deze strijd aan de kiezer beloofd”

Olaf Verhaeghe

Vlaams Belang Kortrijk stapt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het moskeedossier langs de Brugsesteenweg. Zowel het Kortrijkse stadsbestuur als de Provincie in beroep hebben de moslimvereniging Atakwa een vergunning onder voorwaarden toegekend.

Vlaams Belang Kortrijk zet het gevecht tegen de komst van een nieuwe moskee langs de Brugsesteenweg in Kortrijk voort. De partij van Wouter Vermeersch trekt samen met een buurtcomité naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen in de hoop de vergunning die het moskeebestuur kreeg, te laten schorsen en nietig te laten verklaren. “We vragen dus ook de vernietiging van de omgevingsvergunning”, aldus Wouter Vermeersch. “Voor ons mag de moskee er nooit komen.”

Bio-Planet

Nieuw is het protest van Vlaams Belang niet. Al jaren strijdt de partij tegen de plannen van de moslimvereniging Atakwa om in het pand van de voormalige Bio-Planet en Dreamland een nieuw religieus en cultureel centrum te bouwen. Zes jaar geleden kocht de Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk het gebouw aan met de bedoeling de activiteiten van de Stasegemsestraat te verhuizen naar de veel grotere site. Vlak voor de zomer van 2021 kreeg Atakwa van het Kortrijkse stadsbestuur een vergunning om de leegstaande winkel om te bouwen.

Vlaams Belang had daartegen samen met een buurtcomité meer dan 800 bezwaren ingediend en ging meteen na de beslissing van het schepencollege in beroep bij de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen. Volgens hen hoort een moskee van deze omvang niet thuis in een woonwijk en bestaat de vrees voor een mobiliteitsprobleem in de buurt.

Deputatie beslist

Eind december vorig jaar bevestigde de Provincie de vergunning die Kortrijk eerder had toegekend. De deputatie oordeelde dat een religieus centrum zoals Atakwa voor ogen heeft wel inpasbaar is in de omgeving, mits het rekening houden met enkele voorwaarden op vlak van mobiliteit- en parkeerdruk. Zo moeten er stewards worden ingezet om het verkeer vlot naar de parkings in de buurt te leiden. Het dakterras en de tuinen aan de cafetaria mogen dan weer niet als buitenterras worden gebruikt.

Het Atakwa-bestuur reageerde bijzonder tevreden op de uitspraak in beroep en kondigde aan snel te willen beginnen met de werken. “Het is en blijft onze absolute ambitie om van het nieuw centrum een motor voor samenhorigheid en verbondenheid te maken”, klonk het.

“Alle juridische middelen”

Maar zoals verwacht legt Vlaams Belang zich ook nu dus nog niet neer bij de beslissing van de Provincie. “Noch onze petitie, noch onze bezwaarschriften noch onze betogingen en actie aan de provincieraad weerhielden het stadsbestuur en de deputatie ervan om het licht op groen te zetten voor deze megamoskee”, stelt Wouter Vermeersch. “De Raad voor Vergunningsbetwistingen is in tegenstelling tot beide organen wél een onafhankelijk rechtscollege.”

“Wij geloven dat dit project de draagkracht van de buurt overschrijft en wijzen op parkeerproblemen, zorgen rond verkeersveiligheid, geluidshinder en de vele onduidelijkheden in de vergunning om deze vastberaden aan te vechten”, aldus het kopstuk van Vlaams Belang nog. “Wij hebben aan de Kortrijkse kiezer beloofd alle politieke en juridische middelen in de strijd te werpen en kosten noch moeite te sparen om deze moskee te stoppen. Vandaag voegen we dan ook opnieuw de daad bij het woord.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.