Kortrijkse moskee mag verhuizen naar leegstaande winkel: vergunning houdt stand bij de provincie

Een toekomstbeeld van hoe het gebouw er zou kunnen uitzien. © Atakwa
Olaf Verhaeghe

De vergunning voor de Atakwa-moskee langs de Brugsesteenweg blijft behouden, tegenstand van buurtbewoners en Vlaams Belang ten spijt. De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen bevestigde donderdag de omgevingsvergunning die de stad Kortrijk in juni afleverde voor de verbouwing van de voormalige Bio-Planet tot een religieus en cultureel centrum.

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft de vergunning voor de komst van een moskee langs de Brugsesteenweg in Kortrijk bevestigd. Dat betekent dat de Kortrijkse moslimvereniging Atakwa haar toekomstplannen voor een ruimer religieus en cultureel centrum waar kan maken, het beroep van enkele buurtbewoners onder impuls van de Kortrijkse oppositiepartij Vlaams Belang werd verworpen.

Atakwa, de Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk, kocht het gebouw van de voormalige Bio-Planet intussen al zes jaar geleden aan met de bedoeling de activiteiten van de Stasegemsestraat te verhuizen naar de veel grotere site. Begin dit jaar diende Atakwa een aanvraag in om de leegstaande winkel om te bouwen om er naast een gebedshuis ook educatieve en socio-culturele activiteiten te organiseren.

Beroepsprocedure

Ondanks meer dan 800 bezwaarschriften in het openbaar onderzoek, waarvan de overgrote meerderheid klaargestoomd door Vlaams Belang, kende het Kortrijkse stadsbestuur vlak voor de zomer de omgevingsvergunning toe. Dat was uiteraard niet naar de zin van de oppositiepartij en een handvol buurtbewoners van de site die prompt beroep aantekenden bij de deputatie. Volgens hen hoort een moskee van deze omvang niet thuis in een woonwijk en bestaat de angst voor een mobiliteitsprobleem en extra parkeerdruk.

Eind november kwamen alle betrokken partijen – naast de aanvragers en beroepers ook vertegenwoordigers van het stadsbestuur onder wie schepen Wout Maddens – samen voor een hoorzitting over het heikele dossier. Uit het verslag van de provinciaal omgevingsambtenaar dat in aanloop naar die vergadering werd opgemaakt, kwamen er nog wel wat vragen naar voren. Wouter Vermeersch van Vlaams Belang sprak op basis van dat verslag van een ‘morele overwinning’ en maakte zich sterk dat de deputatie de vergunning voor Atakwa uiteindelijk zou schrappen.

Twee voorwaarden

Dat gebeurt dus niet. Op de zitting van 23 december veegt de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen de beroepen vrij duidelijk van tafel. Volgens de deputatie is een moskee zoals Atakwa die voor ogen heeft, wel inpasbaar in de omgeving. “Het gaat ook om een verhuizing van een moskee die op dit moment op een andere locatie in het stadsweefsel is ingepland. Bovendien is er geen sprake van geluidshinder aangezien het enkel gaat om een gebedsruimte die niet altijd op volle capaciteit wordt gebruikt”, duidt de deputatie.

Wat de mobiliteits- en parkeervraagstukken betreft, verwijst de deputatie naar de parking van het jeugdcomplex van KV Kortrijk vlakbij. “De mobiliteitsnota is uitgebreid en goed onderbouwd”, aldus de deputatie nog. “Er zijn voldoende parkeerplaatsen dichtbij beschikbaar als het wat drukker is. De locatie is ook goed bereikbaar met de fiets of te voet, of met behulp van het openbaar vervoer.”

Wel moet Atakwa de nodige stewards inschakelen om het verkeer vlot naar de parkings te leiden en moeten bezoekers gewezen worden op de alternatieve vervoersmiddelen, een voorwaarde waar het moskeebestuur absoluut mee kan leven. Een tweede voorwaarde is het feit dat het dakterras en de tuinen aan de cafetaria niet als buitenterras kunnen worden gebruikt.

Moskeebestuur Atakwa: “Op korte termijn starten met werken”


Het bestuur van de Islamitische Culturele Vereniging van Kortrijk Atakwa reageert in een persmededeling opgetogen over de beslissing van de deputatie. “Het omstandige proces en de beroepsprocedure heeft met de vele adviezen uit verschillende hoeken ons dossier enkel versterkt”, klinkt het. “Wij richten onze blik nu volop op de toekomst en willen op korte termijn van start gaan met de vergunde werken.”


Wanneer die werken precies starten, is nog niet duidelijk en hangt volgens het moskeebestuur af van verschillende factoren. “De onzekerheid rond de pandemie speelt een rol. Daarnaast steunen wij voor de financiering van het pand en de werken volledig op de giften die wij ontvangen van leden van onze lokale gemeenschap. We houden op dit moment rekening met verschillende scenario’s en tijdspaden. Van zodra we meer klaarheid kunnen scheppen, zullen we dat doen,” aldus de voorzitter.


Ook na deze nieuwe mijlpaal, zoals Atakwa de beslissing noemt, wil het bestuur verder inzetten op verbinding met de buurtbewoners. “Het is en blijft onze absolute ambitie om van het nieuw religieus en cultureel centrum een motor voor samenhorigheid en verbondenheid te maken, zowel voor de buurt als voor de stad”, besluit het bestuur van ICVK.

Einde van discussie?

De kans dat Vlaams Belang zich bij de beslissing van de deputatie zal neerleggen, lijkt echter klein. Zowel in de pers, in de gemeenteraad als op verschillende betogingen en protestacties liet Kortrijks kopstuk Wouter Vermeersch duidelijk verstaan ‘alle politieke en juridische middelen te willen uitputten om de komst van de megamoskee tegen te gaan’.

Ook nu is de Vlaams Belanger scherp: “Dit is een onaanvaardbare politieke beslissing”, klinkt het. “De West-Vlaamse deputatie is tegen het advies van haar eigen ambtenaren ingegaan om de moskee toch goed te keuren. De gedeputeerden laten zich blijkbaar gewillig voor de kar spannen van het moskeebestuur en het stadsbestuur van Kortrijk. Dat dit zomaar kan, is een rechtstaat onwaardig. Wij zullen de politiek verantwoordelijken hiervoor de rekening presenteren.” Wouter Vermeersch geeft ook aan zich te beraden over verdere stappen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.