Sinds februari 2018 werken de zones Westkust, Polder, Riho en Vlas al samen onder de naam WVL4. Begin vorig jaar ondertekenden de vier voorzitters van het politiecollege en de vier korpschef daarvoor een samenwerkingsprotocol.

© AN

Sindsdien werken ze nauw samen op verschillende vlakken. Zo wilden ze bijvoorbeeld het inzetten van personeel en middelen optimaliseren, en dat is tot nu toe goed gelukt. "De samenwerking staat nog in zijn kinderschoenen, maar het goede verloop zorgt ervoor dat we nu nog nauwer willen samenwerken. Ook andere politiezones kunnen met ons samenwerken in de toekomst", zegt Thomas Detavernier van politiezone Vlas.

De politiezones behielden elk hun structuur, maar genieten wel van de schaalvoordelen van een grote organisatie. Zo werd een data protection officer aangesteld die betrokken is bij de uitwerking van een privacybeleid en het informatieveiligheidsplan voor de vier politiezones. Daarnaast werd een gemeenschappelijke dienst voor preventie opgericht. Ook zijn er gezamenlijke opleidingen.

Op termijn willen de politiezones eventueel samen personeel rekruteren, selecteren en opleiden. De zones wisselen ook systemen en werkwijzen uit. Elke zone maakte een verschillende investering, van drones en een commandovoertuig tot een hondenbrigade. De zones kunnen deze middelen onderling uitwisselen. Op technologisch vlak wordt slechts één server gebruikt voor de local computer crime unit in plaats van verschillende.

(Belga)

Sinds februari 2018 werken de zones Westkust, Polder, Riho en Vlas al samen onder de naam WVL4. Begin vorig jaar ondertekenden de vier voorzitters van het politiecollege en de vier korpschef daarvoor een samenwerkingsprotocol.Sindsdien werken ze nauw samen op verschillende vlakken. Zo wilden ze bijvoorbeeld het inzetten van personeel en middelen optimaliseren, en dat is tot nu toe goed gelukt. "De samenwerking staat nog in zijn kinderschoenen, maar het goede verloop zorgt ervoor dat we nu nog nauwer willen samenwerken. Ook andere politiezones kunnen met ons samenwerken in de toekomst", zegt Thomas Detavernier van politiezone Vlas.De politiezones behielden elk hun structuur, maar genieten wel van de schaalvoordelen van een grote organisatie. Zo werd een data protection officer aangesteld die betrokken is bij de uitwerking van een privacybeleid en het informatieveiligheidsplan voor de vier politiezones. Daarnaast werd een gemeenschappelijke dienst voor preventie opgericht. Ook zijn er gezamenlijke opleidingen.Op termijn willen de politiezones eventueel samen personeel rekruteren, selecteren en opleiden. De zones wisselen ook systemen en werkwijzen uit. Elke zone maakte een verschillende investering, van drones en een commandovoertuig tot een hondenbrigade. De zones kunnen deze middelen onderling uitwisselen. Op technologisch vlak wordt slechts één server gebruikt voor de local computer crime unit in plaats van verschillende.(Belga)