Het komt er voor de starterspremie op neer dat het zogenoemde winkelhart verruimd wordt. Er worden heel wat straten en straatdelen aan het huidige lijstje toegevoegd, waar beginners recht krijgen op de starterspremie van 5.000 euro. "Specifieke winkels met een bepaald aanbod dat Torhout m...