Landelijke Gilde Pittem bestaat 100 jaar: “Onze vereniging is voor iedereen”

Tijdens het jubileumfeest werd niet alleen het honderdjarig bestaan gevierd, er werd ook uitgebreid hulde gebracht aan kersvers ere-voorzitter Roger Soenens. (foto Jan)
Redactie KW

De Landelijke Gilde van Pittem vierde dit jaar zijn 100-jarig bestaan met een groot feest in zaal De Fontein. De vereniging is inmiddels geëvolueerd van een landbouwbeweging naar een brede socio-culturele vereniging. Tijdens de feestzitting werd ook hulde gebracht aan kersvers erevoorzitter Roger Soenens.

“We moeten toegeven dat de vereniging eigenlijk sinds 2020 honderd jaar bestaat, maar doordat corona roet in het eten gooide, vieren we het jubileum noodgedwongen met twee jaar vertraging”, vertelt Frank Balcaen. “Op 25 januari 1920 werd in Pittem de Boerengilde opgericht, die bij de oprichting 42 leden telde. Naast de Boerengilde was er ook een Aankoopafdeling, een Spaar- en Leenkas en een Veesyndicaat. De vereniging was een succes, want tegen 1924 was het ledenaantal gestegen tot 120 en begin de jaren ‘30 schommelde het ledenaantal rond de 180. In 1971 werd dan een grondige herstructurering doorgevoerd. De gilde werd opgesplitst in de Landelijke Gilde, een socio-culturele vereniging voor alle bewoners, en een bedrijfsgilde, die verder de professionele belangen van de boeren behartigde. Het ledenaantal bleef gestaag groeien en kende een grote bloei nadat Roger Soenens in 1999 voorzitter werd. Momenteel telt de vereniging 297 leden.”

Evolutie

“Het spreekt voor zich dat de vereniging een hele evolutie ondergaan heeft gedurende die 100 jaar”, gaat Bernard De Vos verder. “Bij de oprichting was de Boerengilde er enkel en alleen voor de land- en tuinbouwers uit de gemeente en was het zelfs niet mogelijk om lid te worden wanneer je niet tot deze beroepscategorie behoorde. Zo weten we dat in de jaren ‘30 van vorige eeuw voordrachten gehouden werden over onkruidverdelging, bemesting van de weiden, de varkenskweek, de bemesting van zure grond of de opkweek van kuikentjes. In de jaren ‘50 kwamen al bredere onderwerpen aan bod zoals een filmavond, een voordracht over pensioenen, de nieuwe wegcode of een familieavond. Zoals gezegd, werd in 1971 de Landelijke Gilde opgericht en dat betekende uiteraard meteen een grote stap in de evolutie. Het puur professionele raakte meer op de achtergrond en het socio-culturele werd belangrijker. Tegenwoordig is onze vereniging voor iedereen die interesse heeft toegankelijk en is het bijvoorbeeld zo dat van onze leden nog een veertigtal land- of tuinbouwer in hoofdberoep zijn. Verder sluit onze werking uiteraard aan bij de leefwereld van een landelijke gemeente zoals Pittem.”

Onze werking sluit aan bij de leefwereld van een landelijke gemeente zoals Pittem

Eerbetoon

Tijdens het feest werd niet alleen het jubileum gevierd, er werd ook nadrukkelijk hulde gebracht aan kersvers erevoorzitter Roger Soenens, die vooraf van niets wist. “We willen met het feest een eerbetoon brengen aan Roger Soenens, die de vereniging 23 jaar geleid heeft, er heel zijn hart en ziel in gestoken heeft, en dit nog steeds doet”, vertelt Frank Balcaen. “Hij is ongetwijfeld de man die de voorbije 20 jaar de vereniging mee gemaakt heeft tot wat ze nu is. Hij was de man die instond voor het opvolgen van het lidgeld en het zoeken van sponsors. Hij kon als geen ander op een sympathieke manier de mensen motiveren en beschikt over een groot inschattingsvermogen. Hij heeft nu zelf beslist om een stapje opzij te zetten en erevoorzitter te worden. Hij blijft nog steeds lid van het bestuur en zal zich hierbinnen toeleggen op de seniorenwerking.”

Nieuw bestuur

Tijdens de viering kwamen Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Dochy en kersvers Landelijke Gilde Nationaal voorzitter Lode Ceyssens langs. In hun speech hadden ook zij alleen maar lovende woorden voor Roger. Het voltallige bestuur bracht ook nog een huldelied aan Roger ten gehore. “Ik was totaal verrast met alles wat mij hier te beurt is gevallen, maar ben uiteraard heel blij en vereerd”, aldus Roger Soenens. “Ik ben nooit een man geweest van veel woorden, maar ik heb wel altijd geprobeerd om het beste van mezelf te geven voor de vereniging. Ik wil het nu wat kalmer aan doen, maar zal mij blijven inzetten. (lacht) Ik kan ook alleen maar concluderen dat iedereen, zelfs mijn eigen kinderen, heel goed kunnen zwijgen.” Tijdens de viering werd ook het nieuwe bestuur voorgesteld. De taak van voorzitter zal voortaan uitgeoefend worden door Frank Balcaen en Lieven Ide. Pieter-Jan Soenens wordt ondervoorzitter en de taak van secretaris wordt verdeeld over drie personen: Bernard De Vos, Lode Depypere en Piet Verstraete. Stijn Borry wordt penningmeester. Het bestuur telt 23 leden in totaal. (JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.