Heemkundige Kring Iepers Kwartier floreert: “Tien procent meer leden sinds corona”

Met de aanstelling van Frederik Vandenbroucke als opvolger van oud-voorzitter en stichter Daniël Masure eerder dit jaar waait er een nieuwe frisse wind door heemkundige Kring Iepers Kwartier. Bovendien zorgde corona voor een bijkomende boost, zowel wat betreft ledenaantal als wat betreft de ijver van de schrijvers voor het driemaandelijkse tijdschrift.

We zien op de foto v.l.n.r. André Nottebaere, Jean-Pierre Merlaen, Frederik Vandenbroucke, Rony Meire en Wilfried Desodt. (foto TOGH)

Ieper Kwartier werd opgericht in 1964 door Daniël Masure. Na 55 jaar als voorzitter nam Daniël op 15 maart 2020 ontslag om medische redenen. Hij zetelt wel nog steeds in het bestuur. “We hebben nog even moeten wachten om een nieuwe voorzitter aan te stellen omdat we door de lockdown geen bestuursvergadering konden houden. In juni hebben we voor de eerste keer weer kunnen vergaderen. Toen ben ik unaniem tot voorzitter gebombardeerd”, vertelt Frederik Vandenbroucke, die met zijn 38 jaar ook het jongste bestuurslid is. “Ik zit nu ongeveer drie jaar in het bestuur. Voor mij is het begonnen toen ik samen met Jean-Pierre Meirlaen een themanummer van ons tijdschrift had gemaakt over belforten in West-Vlaanderen.”

De belangrijkste activiteit van Iepers Kwartier is dus het maken van het tijdschrift met dezelfde naam, dat drie keer per maand verschijnt. “Voor volgend jaar zullen we een grote vernieuwing doorvoeren in ons tijdschrift”, zegt secretaris Jean-Pierre Merlaen. “Zo zal het gemaakt worden met modernere technieken en veranderen we van formaat. In plaats van het oude A5-formaat zal het tijdschrift verschijnen in een meer hedendaags A4-formaat.”

“Ik pleit voor regelmatigere contacten tussen de stad en de heemkring”

Naast het tijdschrift organiseert de vereniging ook voordrachten en uitstappen. “Normaal proberen we elk jaar een drietal activiteiten te organiseren”, vervolgt Frederik. “We hebben een algemene ledenvergadering in januari die afgesloten wordt door een voordracht. Jean-Pierre heeft bijvoorbeeld dit jaar een voordracht gehouden over een congregatie van een groep zusters uit Frankrijk die een heel korte periode een klooster hebben gehad in Ieper.”

Hulde werd in memoriam

“Dit jaar hadden we ook een huldeviering van Staf Verheye”, pikt Jean-Pierre Meirlaen in. “Staf was de ondervoorzitter van Iepers Kwartier. Hij was ook onze grootste schrijver aller tijden. De meeste bladzijden in het tijdschrift werden door hem neergepend. Helaas is hij net geen 100 jaar geworden. Een twintigtal dagen voor de hulde is hij overleden. Ik was volop bezig met een boek ‘100 jaar Staf’. Dat had een huldeboek moeten worden, maar achteraf is het een in memoriam gebleken.”

Ledenaantal stijgt

Vandaag telt de vereniging een 115-tal leden. Opvallend is dat het ledenaantal tijdens de coronacrisis sterk is gestegen. “Sinds maart zijn er maar liefst 15 leden bijgekomen. Dat hebben we nog nooit meegemaakt”, zegt Jean-Pierre. “Blijkbaar gaf corona iedereen een boost om te schrijven. Tijdens de lockdown kon je ook niet veel andere dingen doen of andere hobby’s uitoefenen”, vult Frederik aan. “We hebben al genoeg teksten om het eerste nummer van volgend jaar te vullen. Normaal hadden we de bedoeling om dit jaar nog een themanummer uit te geven over de Tweede Wereldoorlog in Ieper. Maar er kwamen te veel teksten binnen om in een regulier nummer te bundelen. Dus hebben we het uitgesteld naar de volgende jaargang. We zijn er nog niet uit of het een dik themanummer wordt, of dat het misschien in boekvorm zal verschijnen.”

Met het stadsbestuur verloopt de samenwerking prima, al is er altijd verbetering mogelijk. “In sommige gemeenten worden heemkundige kringen gecontacteerd als er bijvoorbeeld een nieuwe straatnaam moet gekozen worden. In Ieper gebeurt dit niet. Ik pleit voor regelmatigere contacten tussen de stad en de heemkring.” Niettemin kijkt Iepers Kwartier met strakke blik naar de toekomst. “Volgend jaar hebben we de vernieuwing van het tijdschrift en voor 2022 zijn er plannen om een themanummer te maken over de reuzen van Groot-Ieper”, besluit Frederik Vandenbroucke.

Opgericht in: 1964.

Aantal leden: 115.

Voorzitter: Frederik Vandenbroucke.

Info: Iepers Kwartier werd opgericht met als doel het opzoeken, verzamelen, bewaren en publiceren van alle mogelijke gegevens op historisch, genealogisch, folkloristisch en heemkundig gebied uit de stad Ieper, het Bisdom Ieper (1559-1801) en de omgeving, waarbij ook Frans-Vlaanderen niet vergeten wordt. De vereniging geeft een viermaandelijks tijdschrift en boeken uit en organiseert voordrachten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.