Provincie herneemt Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Reigersburg
...

Provincie herneemt Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ReigersburgMet dit PRUP wil de Provincie tegemoetkomen aan de nood aan bijkomende ruimte voor regionale bedrijvigheid, wonen en stedelijk groen. Het PRUP 'Regionaal bedrijventerrein Ieper', dat al voorzag in bijkomende ruimte voor regionale bedrijvigheid, werd op 13 januari 2018 vernietigd door de Raad van State omdat er geen volwaardig milieueffectenrapport opgemaakt werd. Het PRUP wordt nu hernomen als PRUP 'Reigersburg' en uitgebreid om plaats te bieden voor meerdere stedelijke functies. De site is 95 ha groot en wordt begrensd door de Noorderring, de Diksmuidseweg, de Oude Veurnestraat en de Veurnseweg. Binnen dit projectgebied wordt er gezocht naar een geschikte ruimte voor een regionaal bedrijventerrein met een oppervlakte van minimaal 27 ha en maximaal 54 ha. In het zuidelijke deel van het plangebied kan er een zone voor wonen gecreëerd worden. Het gaat over maximaal 1/4 van de oppervlakte van het plangebied. Als overgang tussen de zone voor wonen en bedrijvigheid wordt gedacht aan een ruime zone voor stedelijk groen waar, naast een bufferende functie voor water, ook de recreant en natuurliefhebber een plek kunnen vinden. Omdat er bijkomende bebouwing en verharding voorzien wordt, moet er ook ruimte voor water gemaakt worden. Dit kan geïntegreerd worden binnen deze zone voor stedelijk groen. Daarnaast moet de Vrijbosroute, die door het gebied loopt, geïntegreerd worden en moeten er ook andere trage verbindingen doorheen het plangebied verwezenlijkt worden.(EG)