Twee sociale verhuurkantoren gaan op in woonmaatschappij IJzer en Zee

Kris Goossens (coördinator beide Sociaal Verhuurkantoren), Jonas Bel (voorzitter Woonmaatschappij IJzer en Zee/WIJZ), Frans Lefevre (voorzitter RSVK Westkust), Stijn Ramboer (voorzitter RSVK Veurne-Diksmuide) en Alexandre Giele (algemeen directeur WIJZ) zien de toekomst van de nieuwe woonmaatschappij positief tegemoet. © MYRIAM VAN DEN PUTTE
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Op de buitengewone algemene vergadering van de twee Sociale Verhuurkantoren vzw’s, namelijk vzw Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK) Westkust en vzw RSVK Veurne-Diksmuide, werd met unanimiteit van stemmen beslist om de twee maatschappijen in te brengen in woonmaatschappij IJzer & Zee (WIJZ).

De activiteiten van het SVK worden voortaan dus uitgevoerd door de woonmaatschappij. “De voltallige personeelsequipe van het SVK is mee overgestapt naar de woonmaatschappij”, zegt Alexandre Giele, algemeen directeur van de woonmaatschappij. “Zo blijft de expertise aanwezig. De vernieuwde personeelsploeg van de woonmaatschappij telt zo 33 medewerkers. De voltallige ploeg blijft werkzaam in het huidige gebouw van IJzer & Zee aan de Brugsesteenweg 2 in Veurne.”

“De basis van deze inkanteling was gebaseerd op het decreet van 9 juli 2021 dat de wijziging inhoudt van diverse decreten met betrekking tot wonen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen. Dit decreet heeft beslist dat vanaf 1 januari 2023 er nog slechts een woonactor actief mag zijn per gemeente en dat alle SVK’s in Vlaanderen moeten ingekanteld worden in de woonmaatschappijen. Alle SVK’s in Vlaanderen verliezen hun erkenning vanaf 1 juli 2023.”

Actief in 10 gemeenten

Beide voorzitters van het SVK, Frans Lefevre voor SVK Westkust en Stijn Ramboer voor SVK Veurne-Diksmuide lichten toe. “De raden van bestuur van het SVK worden samengebracht met deze van IJzer & Zee en er werd afgesproken dat er maximum twee leden per gemeente mogen zetelen in de Raad van Bestuur. Dit kadert in een overgangsmaatregel.”

“Na de verkiezingen van 2024 zal de woonmaatschappij nog maximum 15 bestuurders mogen laten zetelen. IJzer & Zee zal in de toekomst nog in 10 gemeenten actief zijn (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne, Alveringem, Lo-Reninge, Diksmuide, Koekelare, Houthulst en Kortemark). Middelkerke zal deel uitmaken van de nieuwe woonmaatschappij in Oostende.”

Nieuw decreet lokaal bestuur

Stijn Ramboer blikt 10 jaar terug in de tijd: “Het directiecomité van het RSVK Veurne-Diksmuide kwam toen samen in de Arsenaalstraat in Nieuwpoort. Alle leden van de directiecomités en later het bestuursorgaan waarvan ik deel heb uitgemaakt, brachten elk hun expertise en inzichten mee en dat zorgde voor open, constructief en goed bestuur. Toen het even wat moeilijker ging, werd er doorgebeten en alsof er toen al een tipje van de sluier van de toekomst werd opgelicht, kwam er een opportuniteit voor het RSVK om de kantoren in de gebouwen van WIJZ te vestigen in de Canadalaan.”

“Met de nieuwe legislatuur werd het directiecomité een bestuursorgaan en werd het aantal leden uitgebreid. Door het nieuw decreet lokaal bestuur veranderde er toen heel wat. Toen de coronapandemie eindelijk voorbij was, naderde de deadline zienderogen voor de nieuwe op te richten woonmaatschappij. Vanuit het bestuursorgaan van beide vzw’s en de WIJZ werd een werkgroep samengesteld om de samensmelting voor te bereiden en verder uit te werken. Een dikke pluim iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Maar we zijn er nog niet volledig wat betreft de volledige uitrol van alle aspecten van de nieuwe woonmaatschappij; ik denk dan onder meer aan het CIR (het Centraal Inschrijvingsregister) en de toewijzingsraad.”

Langdurige samenwerking

Frans Lefevre blikt positief vooruit: “Ik ben 23 jaar lang voorzitter van Huisvesting geweest en er was altijd een goede relatie en samenwerking met de woonmaatschappij rond de besluiten die we moesten uitvoeren. Ik ben ervan overtuigd dat we dezelfde ideeën en doelstellingen verder kunnen uitwerken. Graag help ik eraan mee om de werking verder uit te bouwen zodat mensen die nu op de lijst staan van sociale verhuurkantoren kunnen doorgroeien naar een vaste sociale woning.”

Jonas Bel, voorzitter van de raad van bestuur IJzer & Zee, is alvast blij dat de overgang vlot verlopen is. “Woonmaatschappij IJzer & Zee en de twee SVK’s werken al lang goed samen. Het open gedachtegoed van de personeelsleden heeft ervoor gezorgd dat we een mooi discours hebben kunnen afleggen om tot dit punt te komen. Het is een eindpunt van het SVK als vzw, maar een beginpunt voor de woonmaatschappij. We kijken vol vertrouwen naar de toekomst en zullen ons met gezamenlijke krachten blijven inzetten voor kwalitatief betaalbaar wonen in onze regio!”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier