Er vinden grote werkzaamheden plaats op het troosteloze Nieuwlandplein momenteel. Wat ooit een kale bovengrondse parking was, moet binnen afzienbare tijd veranderen in het verbindingspunt bij uitstek tussen het strand en de Simliduinen. Momenteel wordt gewerkt aan de bouw van een ondergrondse parking, maar het orgelpunt van het project moet een origineel park worden.
...

Er vinden grote werkzaamheden plaats op het troosteloze Nieuwlandplein momenteel. Wat ooit een kale bovengrondse parking was, moet binnen afzienbare tijd veranderen in het verbindingspunt bij uitstek tussen het strand en de Simliduinen. Momenteel wordt gewerkt aan de bouw van een ondergrondse parking, maar het orgelpunt van het project moet een origineel park worden."De huidige bovengrondse parking zal plaats maken voor een groene ontmoetingsruimte van zo'n vier hectare groot", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). "In het ontwerp van D+A Ontwerpers uit Hamme wordt het wisselend reliëf dat zo kenmerkend is voor het aanpalend duinenlandschap en de Simliwijk volledig geïntegreerd. Wat ooit een stenen vlakte was, wordt dus een park met een karaktervolle duin van waaruit je de zee kan zien.""Er komt ook een ecohotel aan het plein, een groen hotel waarbij de impact op de natuurlijke omgeving geminimaliseerd wordt. Ook op het vlak van de biodiversiteit wordt gestreefd naar een sterke link met de Simliduinen. Het wordt dus allesbehalve een gewoon, vlak park, integendeel", zegt de burgemeester.Onder het park komen twee bouwlagen, goed voor 102 rotatieparkings en 25 koopparkeerplaatsen. De ondergrondse parkeerruimtes moeten binnen de twee jaar klaar zijn. Daarna wordt gestart met de aanleg van het park. Het aandeel van de stad in het project bedraagt zo'n 525.000 euro.Ook de bouw van flats in de badplaats kent een impuls. "We schatten dat er op termijn zo'n tweeduizend appartementen bijkomen, waarvan duizend rond het nieuw jachthavendok", vertelt Vanden Broucke. "We krijgen stilaan ook uitzicht op de timing. De afdeling Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) van de Vlaamse Gemeenschap wil in 2022 starten met graven van de put voor het nieuw dok."De bestaande bedrijven daar worden geherlokaliseerd, want er worden meteen ook honderd flats gebouwd. "De lage appartementen komen aan de kant van de stad, zodat van daaruit het zicht op de jachthaven niet wordt belemmerd", luidt het nog. "De bouw van een fiets- en wandelbrug over de havengeul start daarna." (DVL)