Bisschop Lode Aerts wil de kerkelijke vorming en opleiding voortaan vanuit het Grootseminarie in Brugge organiseren, waardoor diverse diensten vanuit Groenhove naar Brugge dienen te verhuizen. Het Grootseminarie wordt het nieuwe diocesaan centrum en Groenhove het dienstenhuis van het bisdom Brugge met...

Bisschop Lode Aerts wil de kerkelijke vorming en opleiding voortaan vanuit het Grootseminarie in Brugge organiseren, waardoor diverse diensten vanuit Groenhove naar Brugge dienen te verhuizen. Het Grootseminarie wordt het nieuwe diocesaan centrum en Groenhove het dienstenhuis van het bisdom Brugge met taken op vier vlakken.Vooreerst blijft Groenhove bestaan als huis van bezinning en retraite. Ten tweede als complex met faciliteiten op het vlak van vorming, vergaderingen, animatie en ontmoeting. Ten derde als plaats waar er bos- en natuurrecreatie mogelijk is. En ten vierde als ruimte voor onderwijs- en zorgactiviteiten. Ook de drukbezochte cafetaria blijft bestaan, net als de Religiowinkel.Dat Groenhove vanaf nu ruimte biedt voor onderwijsactiviteiten, is op maat gesneden van de Torhoutse BLO-school De Torretjes. "We huren straks in Groenhove een tweede vestigingsplaats voor onze BLO-school De Torretjes, die uiteraard ook deels in de Bruggestraat gevestigd blijft", zegt algemeen directeur Ann Stael van de Scholengroep Sint-Rembert. "Op die manier kunnen we ons aanbod type 9 voor kinderen met een autismeproblematiek verder uitbreiden, want daar is veel vraag naar. De rustige omgeving van Groenhovebos, zonder al te veel prikkels, is ideaal voor de ASS-kinderen. Het ligt in de bedoeling om er plaats te creëren voor 63 kinderen. Dat zijn er minstens 14 meer dan nu in de campus aan de Bruggestraat."Het bisdom beklemtoont dat het Groenhove niet loslaat. Er is dus geen sprake van een verkoop.