Bisschop Lode Aerts wil de kerkelijke vorming en opleiding voortaan vanuit het Grootseminarie in Brugge organiseren, waardoor diverse diensten vanuit Groenhove naar Brugge dienen te verhuizen. Het Grootseminarie wordt het nieuwe diocesaan centrum en Groenhove het dienstenhuis van het bisdom Brugge met...