Torhout pleit voor fietstunnel onder spoorweg aan Leenstraat

Na bezwaarschriften door buurtbewoners wil de stad de afschaffing van de spooroverweg aan de Leenstraat alleen goedkeuren als Infrabel vooraf een fiets- en voetgangerstunnel bouwt.©Johan Sabbe
Na bezwaarschriften door buurtbewoners wil de stad de afschaffing van de spooroverweg aan de Leenstraat alleen goedkeuren als Infrabel vooraf een fiets- en voetgangerstunnel bouwt.©Johan Sabbe
Johan Sabbe

Eind september keurde Torhout het opstarten van de procedure goed om op vraag van Infrabel de spooroverweg in de Leenstraat af te schaffen. Maar na twaalf bezwaarschriften vanwege buurtbewoners kwam de gemeenteraad daar maandagavond unaniem op terug. De stad wil dat Infrabel eerst een fiets- en voetgangerstunnel realiseert.

Het openbaar onderzoek over het schrappen van de overweg – in feite het gedeeltelijk afschaffen van de gemeenteweg, die een buurtweg is – liep tot en met 3 november. Het gevolg zou zijn dat alle doorgaand verkeer in de Leenstraat verdwijnt en daar willen de bewoners niet van weten. Zij die een bezwaarschrift hebben ingediend, eisen dat minstens de voetgangers en fietsers over of onder de spoorweg moeten blijven kunnen. Vermoedelijk kan Infrabel geen kant op zonder de toestemming van het stadsbestuur (een trage weg schaf je niet zomaar af), al is dat juridisch nog niet helemaal duidelijk.

Aansluiting op fietssnelweg langs het spoor

“Op basis van de bezwaren die uit het openbaar onderzoek zijn voortgekomen, vraag ik aan de gemeenteraad om niet akkoord te gaan met het huidige voorstel om de overweg in de Leenstraat en dus de gemeenteweg af te schaffen”, aldus schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V). “We willen dat er een nieuw dossier ingediend wordt waarbij er eerst in de directe omgeving een fiets- en voetgangerstunnel gerealiseerd wordt. Zo kan er een aansluiting komen op de voorziene fietssnelweg langs het spoor en kunnen de voetgangers en fietsers zich langs de Leenstraat van de ene naar de andere kant van de spoorweg blijven verplaatsen. Uiteraard zijn de kosten van zo’n tunnel voor rekening van Infrabel, die de afschaffing van de spooroverweg vraagt.”

Infrabel streeft naar een zo overwegvrij mogelijk spoorwegnet om de veiligheid te verhogen, overlast te verminderen en de stiptheid van de treinen te doen toenemen.

Gemeenteraad vraagt unaniem een tunnel

De gemeenteraad ging unaniem akkoord met het voorstel van de schepen om een nieuw dossier op te starten waarin eerst de realisatie van een fiets- en spoortunnel gevraagd wordt.

“Goed dat we op basis van de bezwaren het huidige plan verwerpen”, zei Bertrand Vander Donckt (Groen). “Er moet inderdaad een nieuw dossier ingediend worden waarbij er een fiets- en voetgangerstunnel in de directe omgeving van de Leenstraat komt. En dit op kosten van de aanvrager van de afschaffing van de spoorovergang.”

“Op de website van Infrabel staat te lezen dat een overweg niet zomaar van de ene op de andere dag verdwijnt. Eerst worden er in samenwerking met de lokale overheden vooronderzoeken en mobiliteitsstudies uitgevoerd. Infrabel verwijst daarbij naar een brug, een tunnel of eventueel een omleiding naar een bestaande oversteekplaats iets verderop. Het openbaar onderzoek heeft aangetoond dat het voorstel tot omleiding niet gedragen wordt door de buurt. Dus graag die tunnel!”

Ook raadslid Ward Baert (N-VA) sloot zich daarbij aan. Hij toonde zich voorstander van een fiets- en voetgangerstunnel aan de Leenstraat.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.