Tijdens de zomermaanden konden horecazaken in Oostende hun terrassen uitbreiden, zodat de uitbaters hun zaak rendabel konden hou...

Tijdens de zomermaanden konden horecazaken in Oostende hun terrassen uitbreiden, zodat de uitbaters hun zaak rendabel konden houden. Daarbij werden 239 terrassen uitgebreid. Nu besliste stad Oostende om de periode van de vergunde terrassen en hun uitbreiding te verlengen tot en met zondag 1 november.Ook voor de winterterrassen zal een soepele regeling worden uitgewerkt. Stad Oostende zal nagaan of die terrassen eventueel ook vroeger kunnen worden opgebouwd. Door de verlenging van de uitgebreide terrassen, zal de Kapucijnenstraat tussen de Langestraat en de Hofstraat en de Dwarsstraat nog steeds afgesloten blijven voor alle verkeer.