Niet alleen visuele informatie zal in de stadskern te zien zijn, ook de Roeselaarse centrumstraten zullen voor een deel heringericht worden. "De belangrijkste hygiënemaatregelen zoals handen ontsmetten en anderhalve meter afstand houden, blijven ook bij het winkelen de belangrijkste principes", zegt burgemeester Kris Declercq. "Om dit op een zo efficiënt mogelijke manier mogelijk te doen, wordt een stuk van het kernwinkelgebied hertekend. Focus ligt hierbij op de inrichting van de Ooststraat, een deel van de Noordstraat, de Manestraat, de Grote Markt, De Munt, Citroenstraat, Henri Horriestr...

Niet alleen visuele informatie zal in de stadskern te zien zijn, ook de Roeselaarse centrumstraten zullen voor een deel heringericht worden. "De belangrijkste hygiënemaatregelen zoals handen ontsmetten en anderhalve meter afstand houden, blijven ook bij het winkelen de belangrijkste principes", zegt burgemeester Kris Declercq. "Om dit op een zo efficiënt mogelijke manier mogelijk te doen, wordt een stuk van het kernwinkelgebied hertekend. Focus ligt hierbij op de inrichting van de Ooststraat, een deel van de Noordstraat, de Manestraat, de Grote Markt, De Munt, Citroenstraat, Henri Horriestraat, Delaerestraat, Jan Mahieustraat en Vlamingstraat. In al deze straten stimuleren we het eenrichtingsverkeer voor voetgangers op de voetpaden. We kiezen hierbij maximaal voor een esthetische scheiding van het wandelverkeer door bijkomend groen te plaatsen. De wandelrichting zal duidelijk worden aangeduid met stickers. We voorzien wachtrijen langs de gevels en scheiden deze van de wandelstrook via kwalitatieve afzetpaaltjes.""Om de nodige ruimte te geven aan de wandelaars en tegelijk ook deze wachtrijen mogelijk te maken, wordt een aantal parkeerstroken ingenomen als bijkomende wandelstrook. In de Ooststraat worden beide zijden parkeervrij gemaakt. In alle andere straten wordt telkens één zijde parkeervrij gemaakt, rekening houdend met de breedte van het voetpad en de aard en aantal van de winkels. De resterende parkeerplaatsen worden maximaal (tijdelijk) omgevormd tot Shop & Go plaatsen. De laad- en loszones blijven toegankelijk. Parkeerplaatsen voor andersvaliden die worden ingenomen, worden vervangen op de Grote Markt. De verschillende ondergrondse parkings blijven vlot toegankelijk.Bezoekers passeren eerst via hygiëne units waar de handen worden ontsmet met desinfecterende handgel.Via monitoring door de politiediensten en een telcamera zal er nauw op worden toegezien dat de afstandsregels wordt gerespecteerd. Als het toch te druk wordt, zal er worden overgegaan tot een bijkomende herinrichting zodat de veiligheid opnieuw gegarandeerd kan worden. Zo is het mogelijk om op drukke dagen de Ooststraat volledig verkeersvrij te maken en de rijweg in te nemen als bijkomende wandelstrook.Extra politie, gemeenschapswachten en shoppinggidsen zullen toezien op het veilig verloop van deze 'safe shopping'. Ook de handelaars dienen zich volop te organiseren om in hun winkel het naleven van de hygiënemaatregelen mogelijk te maken. Net als bij de winkels die nu al open zijn, zal maar 1 klant toegelaten worden per 10 vierkante meter en dat voor maximaal 30 minuten. Voor kleinere winkels zijn er uitzonderingen. De Stad Roeselare helpt hen daarbij door allerlei communicatiemiddelen ter beschikking te stellen, zoals vloerstickers en affiches. De Stad publiceert een digitale veiligheidsgids met een 40-tal handige tips voor de handelaars om straks terug open te gaan. De Stad engageerde tevens een veiligheidscoach die de winkels op aanvraag gratis adviseert. (PS)