Tot groot ongenoegen van vele Brugse cabinehouders kreeg hun strandcabine vorige zomer een andere plaats toegewezen. Tussen de Londenstraat en de surfclub in Zeebrugge mocht er slechts één rij cabines parallel met de zeedijk staan. Er werden twee redenen gegeven voor deze wijziging: de duinenvorming op het strand en de ondergrondse hoo...

Tot groot ongenoegen van vele Brugse cabinehouders kreeg hun strandcabine vorige zomer een andere plaats toegewezen. Tussen de Londenstraat en de surfclub in Zeebrugge mocht er slechts één rij cabines parallel met de zeedijk staan. Er werden twee redenen gegeven voor deze wijziging: de duinenvorming op het strand en de ondergrondse hoogspanningslijnen. Gek genoeg plaatste de stad Brugge deze zomer wel picknicktafels op de plekken waar er geen cabines mochten komen.Een onafhankelijk bedrijf, gespecialiseerd in elektromagnetische metingen, werd door de exploitanten van de hoogspanningskabels aangesteld om elektromagnetische metingen uit te voeren, zoals opgelegd in een aantal van de vergunningen verleend door Vlaanderen op basis van het advies van de Stad Brugge.De gemeten waarden van magnetische straling uitgevoerd net boven de wisselstroomkabels op het strand varieerden tussen 0,33 en 1 µT (microtesla). Boven de plek waar de zeekabel en landkabel met elkaar verbonden worden onder het strand, werden waarden gemeten tussen 3,4 en 10,7 µT. "Deze metingen liggen in lijn met waarden die eerder opgemeten werden door het eigen Brugse stadslabo", zegt schepen voor leefmilieu Franky Demon.Brugge vroeg aan het Departement Omgeving of deze magnetische velden op die locatie een probleem zijn voor de gezondheid van de mensen die daar vertoeven. Uit dat advies blijkt, volgens Franky Demon, dat de Europese limiet van 100 ?T, die rekening houdt met de effecten op pacemakers, zwangere vrouwen en kinderen, nooit overschreden wordt. De eindconclusie van het advies luidt dan ook dat er geen enkel probleem is voor de volksgezondheid van de strandgangers", besluit Franky Demon.