Die bestond uit het ontwerpen en inrichten van een mobiele snoezelruimte in opdracht van vzw De Stroom. Op de speelplaats parkeerden zij een caravan die daarvoor volledig was ingericht. Ook buiten stonden er doelgerichte oefeningen op het progra...