De Brugse burgemeester heeft niets dan lof voor de Brugse huisartsen, die op twee dagen tijd meer dan 300 studenten in zeven residenties van het Europacollege aan een coronatest onderwierpen: "Er blijken nu 53 studenten positief te zijn. Veertig studenten zijn nog niet getest, omdat zij in de nabijheid wonen - België, Nederland en Duitsland - en liever thuis in quarantaine verblijven dan in de Brugse residenties."
...

De Brugse burgemeester heeft niets dan lof voor de Brugse huisartsen, die op twee dagen tijd meer dan 300 studenten in zeven residenties van het Europacollege aan een coronatest onderwierpen: "Er blijken nu 53 studenten positief te zijn. Veertig studenten zijn nog niet getest, omdat zij in de nabijheid wonen - België, Nederland en Duitsland - en liever thuis in quarantaine verblijven dan in de Brugse residenties.""Als burgemeester heb ik hen twee weken verplichte quarantaine opgelegd. Nu stel ik vast dat studenten het na een week niet meer zo nauw nemen met die quarantaine. Ze zijn ervan overtuigd dat de federale maatregelen primeren op de lokale. Omdat recent de Veiligheidsraad besliste de quarantaineperiode te beperken tot zeven dagen, denken sommige studenten dat ze niet langer in hun residentie moeten blijven. Ik zal tijdens een spoedoverleg met de rector van het Europacollege de puntjes op de "i" moeten zetten. Alle studenten blijven in quarantaine tot 4 oktober, ten gevolge van een burgemeestersbesluit!"Volgens oppositeraadslid Geert Van Tieghem moeten de stad en de politie een duidelijk signaal geven: "Een feestje op 2 september met honderd man in een residentie werd door de politie aanzien als één bubbel.... De stad moet kordaat duidelijk maken aan alle studenten en scholieren dat ze de spelregels moeten naleven, omdat ze anders de volksgezondheid van alle Bruggelingen in gevaar brengen."Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) meent dat de burgemeester in juni, bij een eerste, onbestraft feestje onder studenten van het Europacollege, te braaf geweest is: "U was bang voor het internationaal imago van Brugge. Zijn overigens alle besmettingen onder de studenten van het Europacollege te wijten aan een feestje? Of zijn er niet-geteste studenten vanuit een rode zone naar Brugge gekomen?"Burgemeester Dirk De fauw reageert als volgt: "In juni heeft het Europacollege 750 euro boete gekregen. De politie oordeelde toen om geen studenten individueel te beboeten. Dat is niet mijn beslissing. De oorzaak van de recente besmettingen is moeilijk te achterhalen. Wat ik wel weet, is dat twee Spaanse studenten uit een rode zone naar Brugge kwamen. Ze zijn in quarantaine geplaatst in hun residentie, waar ze andere studenten besmet hebben. Nochtans moeten positieve gevallen in isolement op hun kamer blijven. Enkel voor boodschappen mogen studenten de residentie verlaten. Wie op straat betrapt wordt, krijgt een boete van 250 euro. Alle lessen van het Europacollege worden momenteel online gegeven. Woensdag worden alle studenten opnieuw getest."