Burgemeester Dirk De fauw gaf de eigenaars van een strandcabine in Zeebrugge wat perspectief. Vanaf vrijdag 29 mei mogen ze hun houten cabine opstellen.
...

Burgemeester Dirk De fauw gaf de eigenaars van een strandcabine in Zeebrugge wat perspectief. Vanaf vrijdag 29 mei mogen ze hun houten cabine opstellen."Als voorzitter van het kustburgemeestersoverleg hoop ik alvast dat de tweedeverblijvers nu ook zo snel mogelijk weer naar hun stekje aan de kust mogen komen", aldus nog burgemeester Dirk De fauw.Deze week wordt op het strand van Zeebrugge alles in gereedheid gebracht om de strandcabines vanaf vrijdag 29 mei op te bouwen. Om alles veilig, vlot en met respect voor social distancing te laten verlopen, gebeurt het plaatsen van de strandcabine op afspraak.Wie een vergunning voor een strandcabine aangevraagd heeft, wordt tussen maandag 25 en donderdag 28 mei gecontacteerd om een afspraak te maken voor de opbouw.Op vrijdag 29 mei worden de cabines geplaatst die in beheer zijn van twee plaatselijke aannemers. Particulieren kunnen vervolgens hun strandcabine opbouwen op zaterdag 30 mei of tussen dinsdag 2 juni en zaterdag 6 juni, afhankelijk van het afgesproken moment.Wie een strandcabine plaatst, meldt zich op het afgesproken tijdstip aan in het toerismepaviljoen op de Zeedijk. Naast de nodige informatie, ontvangt men daar een opbouwbewijs om achter de voorruit van de wagen te leggen en zo tijdelijk de wagen op de zeedijk te kunnen plaatsen. Wanneer de strandcabine opgebouwd is, meldt men zich opnieuw aan in het toerismepaviljoen.Om samenscholing te vermijden, mogen de particuliere cabines niet gebruikt worden zolang de opbouw bezig is. Vanaf zondag 7 juni is het gebruik opnieuw toegestaan. Het benutten blijft in eerste instantie beperkt. Zonnebaden of verpozen aan de cabine wordt vooralsnog niet als een toegestane recreatieve activiteit beschouwd. Men mag bijvoorbeeld wel materiaal opslaan of zich omkleden in de cabine. Eenmaal de Nationale Veiligheidsraad zonnebaden op het strand expliciet toelaat, zal bij het gebruik van de cabine een windscherm tussen de eigen cabine en die van de buur geplaatst moeten worden. Om te vermijden dat deze de dagelijkse strandreiniging hinderen, zal men de windschermen elke avond moeten wegnemen. De strandcabine mag in elk geval enkel gebruikt worden door de eigenaar en de personen die onder hetzelfde dak wonen. Zij mogen tot vier personen uit hun sociale bubbel ontvangen. Het gaat hier om dezelfde personen als men thuis mag ontvangen en dit onder dezelfde voorwaarden. Uiteraard moeten ook alle geldende maatregelen nageleefd worden.