"Onze inwoners zullen van 15 augustus tot en met 30 september Deerlijkbonnen en horecabonnen kunnen kopen op onze website met een korting van 20 procent", verduidelijkt schepen Bert Schelfhout (Open Vld). "Je krijgt tijd tot eind oktober om ze in te ruilen. De Deerlijkbon heeft een maximum waarde van 100 euro, waar je dus 80 euro zal voor betalen. Bij de horecabon bedraagt de waarde maximaal 50 euro en betaal je 40 euro. Dat is meteen onze meest zichtbare maatregel. We slaan er twee vlieg...

"Onze inwoners zullen van 15 augustus tot en met 30 september Deerlijkbonnen en horecabonnen kunnen kopen op onze website met een korting van 20 procent", verduidelijkt schepen Bert Schelfhout (Open Vld). "Je krijgt tijd tot eind oktober om ze in te ruilen. De Deerlijkbon heeft een maximum waarde van 100 euro, waar je dus 80 euro zal voor betalen. Bij de horecabon bedraagt de waarde maximaal 50 euro en betaal je 40 euro. Dat is meteen onze meest zichtbare maatregel. We slaan er twee vliegen mee in één klap. Op deze manier geven we een boost aan onze lokale economie en we belonen we onze inwoners die lokaal kopen met een stukje extra koopkracht.""De verenigingen steken we een hart onder de riem door hun werkings- en basissubsidie en de nominatieve toelage voor Deerlijkse verenigingen eenmalig te verhogen met 30 procent", gaat raadslid Jurgen Beke (CD&V) verder. "Ze behouden hun bestaande subsidies, ook al konden ze door de coronamaatregelen minder activiteiten organiseren." En daar stopt het niet. Er is een reservefonds voorzien voor verenigingen die door de coronacrisis ernstig in de problemen komen. "De gemeente zal bijvoorbeeld niets aanrekenen voor de uitleenmaterialen of foorkasten, zodat verenigingen en feestcomités hun kosten kunnen beperken.""We vergeten onze kwetsbare inwoners niet", aldus burgemeester Claude Croes (CD&V). "Met 'Tik Tok Taal Deerlijk' willen we de leerachterstand beperken van leerlingen uit de Deerlijkse scholen. We zullen het project Zorgzaam Deerlijk ook uitbreiden door nieuwe projecten uit te werken rond geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast zullen we de premie armoedebestrijding tijdelijk verhogen."Het hoeft trouwens niet allemaal geld te kosten. "Bij de lokale horeca zullen we de vraag om de terrassen op openbare ruimtes uit te breiden, ondersteunen waar dat mogelijk is. Om onze plannen uit te voeren, moeten we het budget niet aanpassen. Bovendien kunnen we veel maatregelen financieren door middelen die we kregen van de hogere overheid", weet de burgemeester.Onafhankelijk raadslid Dirk Demeurie stelde voor om hulpbehoevenden gratis te laten kennismaken met het nieuwe intergemeentelijk zwembad Aquandé. "N-VA Deerlijk is tevreden met de genomen maatregelen, maar een goede huisvader dient ook op de financiën te letten", vond raadslid Filip Terryn. "Samen komen we erdoor, maar de gemaakte doelstellingen mogen niet in het gedrang komen door de genomen maatregelen en/of de verminderde inkomsten."