"De stad Poperinge ondersteunt al jaren op velerlei manieren het zeer gevarieerde verenigingsleven: de huurprijzen van de stadszalen zijn laag, de uitleendienst is gratis en jaarlijks verdeelt de stad een pak werkings- en projectsubsidies."
...

"De stad Poperinge ondersteunt al jaren op velerlei manieren het zeer gevarieerde verenigingsleven: de huurprijzen van de stadszalen zijn laag, de uitleendienst is gratis en jaarlijks verdeelt de stad een pak werkings- en projectsubsidies.""Tijdens deze coronacrisis staat dat verenigingsleven echter onder druk. Heel wat verenigingen hebben al maandenlang geen werking en zijn eerder terughoudend om opnieuw activiteiten te organiseren. Tegelijk zijn in het voorbije halfjaar een pak evenementen afgelast die geld in het laatje moesten brengen", weet schepen Vandromme."De Vlaamse regering ondersteunt het Poperingse verenigingsleven - meer specifiek binnen de sectoren sport, cultuur, jeugd, senioren en carnaval - met een extra subsidie van 223.878 euro, te besteden in 2020 en 2021. Bij de verdeling van die middelen is het schepencollege niet over één nacht ijs gegaan. Er gebeurde een ruime consultatie van de vrijetijdsdiensten en de stad legde tussentijds haar oor te luisteren bij de adviesraden.Een eerste luik uitgaven behelst de kosten die de stad maakte in functie van het verenigingsleven, een totaalpakket van 65.000 euro. Dit slaat onder meer op de aankoop en bedeling van gratis startpakketten (gels/papier/signalisatie,...) waarvan 18.000 euro voor de jeugd en 11.000 euro voor cultuur/sport. Naar het verder uitbouwen van de gratis uitleendienst (met bijvoorbeeld gratis plexischermen) ging 1.000 euro. De realisatie van vier wateraftappunten op de sportzones van Reningelst en Proven, in de sporthal en in een kleedkamerblok was goed voor 10.000 euro.""Ook de extra poetsopdrachten gedurende de voorbije zomer voor onder meer de speelpleinwerkingen en de zalen, ingezet voor het verenigingsleven, zorgden voor extra kosten (slechts de helft van de extra kosten wordt hier in rekening gebracht, zijnde 12.500 euro, de stadskas draagt de andere helft) net als de ombouw van jeugdcentrum De Kouter tot een podiumzaal, geschikt voor het verenigingsleven. Ook hier wordt slechts de helft van de extra kosten in rekening gebracht, zijnde 7.500 euro, de stadskas draagt de andere helft. Het extra ontsmettingsmateriaal voor stadsinfrastructuur, gehuurd door het verenigingsleven, kostte 5.000 euro", zei de schepen nog.Een tweede luik omvat financiële stimuli voor het verenigingsleven waaronder een korting op de huur van de stadszalen (29.000 euro): gehuurde sportinfrastructuur is de helft goedkoper tijdens het eerste kwartaal van 2021. Cultuur en Jeugd verhuren hun zalen aan de helft van de prijs in 2021. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen sport en de andere sectoren omdat de sportsector al opgestart is sinds augustus en de andere sectoren pas mondjesmaat opstartten of nog niet gestart zijn en mogelijk pas op kruissnelheid komen medio 2021.Er komt een bonus op de toelage (normaliter 174.385 euro per jaar voor cultuur, jeugd, sport, carnaval en senioren). De subsidies voor 2019, uit te betalen in 2020 zijn allemaal voor de 100 procent uitbetaald of worden in oktober uitbetaald. Voor alle verenigingen (cultuur, jeugd, sport, carnaval, senioren) komt er een extra coronaregeling met uitbetaling in november 2020: 50% van de toelage, uitbetaald in 2020 (87.200 euro).Ondanks de beperkte werking in 2020 zal de stad de toelagen voor 100 procent uitbetalen in 2021. Om tegemoet te komen aan de grote zorgen voor de carnavalsverenigingen (die o.a. loodsen huren) denkt de stad eraan om de acht carnavalsverenigingen, bovenop bovenstaande, in 2021 elk een subsidie van 750 euro uit te betalen. Verenigingen, die extra vaste kosten maakten tussen maart en augustus 2020 komen in aanmerking voor een toelage (10.000 euro). Verenigingen die in vergelijking met hun reguliere werking extra kosten maken om her op te starten, komen in aanmerking voor een toelage (16.600 euro).Er is een subsidiepot voor creatieve/innovatieve/samenwerkingsprojecten (16.000 euro). Maar die moeten wel voldoen aan een aantal inhoudelijke criteria."Alle bovenstaande tegemoetkomingen zijn uitsluitend bestemd voor het lokale verenigingsleven waarbij een vereniging een groep van uitsluitend vrijwilligers is, door de stad gesubsidieerd via een jaarlijkse werkingstoelage. Eerstdaags wordt dit voorstel voor advies bezorgd aan de diverse adviesraden (cultuur, jeugd, sport, senioren en carnaval). Op 26 oktober staat het voorstel ter goedkeuring geagendeerd voor de gemeenteraad", besluit de schepen. (AH)