Sinds de lancering van de verkoop van bedrijfsruimte op de nieuwe bedrijvenzone die aansluit op de bestaande, in 2017, was er al vlug heel wat interesse. In die mate dat deze uitbreiding al zeventien nieuwe kopers kent, waaronder ook heel wat lokale bedrijven. Ondernemingen die er zich vestigen zijn vooral actief in de bouwsector: van ruwbouw tot binnenafwerking, inclusief technieken, zonnepanelen en zelfs tuinaanleg- en onderhoud, maar ook een bedrijf actief in luchthaventransport ...

Sinds de lancering van de verkoop van bedrijfsruimte op de nieuwe bedrijvenzone die aansluit op de bestaande, in 2017, was er al vlug heel wat interesse. In die mate dat deze uitbreiding al zeventien nieuwe kopers kent, waaronder ook heel wat lokale bedrijven. Ondernemingen die er zich vestigen zijn vooral actief in de bouwsector: van ruwbouw tot binnenafwerking, inclusief technieken, zonnepanelen en zelfs tuinaanleg- en onderhoud, maar ook een bedrijf actief in luchthaventransport komt er zich vestigen. Deze nieuwe zone is zo bijna uitverkocht.De ondernemers werden door het stadsbestuur van Damme uitgenodigd voor een meet & greet, bij een hapje en een drankje in het Administratief Centrum in Moerkerk. "Door de overrompelende opkomst tijdens het eerste infomoment werd meteen duidelijk dat er creatief met de ruimte zou moeten worden omgesprongen om zo veel mogelijk bedrijven een plaats te bieden. Op een oppervlakte van netto 2,03 ha werd ruimte gecreëerd voor 22 bedrijven. Zo vormt het bedrijventerrein een schoolvoorbeeld van zuinig ruimtegebruik. Er wordt zoveel mogelijk gekoppeld gebouwd, maar liefst tien van de twaalf percelen. Bovendien winnen een aantal van die bedrijven ruimte door in de hoogte te bouwen", zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI."Om ook andere kleine ruimtevragers de kans te bieden zich op het bedrijventerrein te vestigen, hebben we beslist om op een van de percelen een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren", vult burgemeester Joachim Coens aan. "De opdracht voor het realiseren van een gebouw met tien bedrijfsunits, met elk een oppervlakte van 150 à 300 m², werd toegewezen aan ontwikkelaar 3a Developers uit Gent."De WVI en de Stad Damme zeggen verder veel belang te hechten aan de duurzame beeldkwaliteit en de uitstraling van het bedrijventerreinen. Zo is Moerkerkebrug een CO2-neutraal bedrijventerrein: alle bedrijven verbruiken 100 procent hernieuwbare energie. Bovendien wordt het bedrijventerrein omgeven door een groene bufferzone die instaat voor de waterhuishouding op het terrein. Om de kwaliteit van deze openbare groenzones te waarborgen, wordt het onderhoud - waartoe de bedrijven een financiële bijdrage leveren - en het beheer opgevolgd door de WVI-parkmanagers, die het centrale aanspreekpunt voor de bedrijven vormen. Voor de snelle beslissers: er is nog één perceel met zichtlocatie van 1442 m² beschikbaar, en drie bedrijfsunits in het bedrijfsverzamelgebouw.(PDV)