"Daarom wil de stad een gemengd gebruik van de site met ruimte voor wonen, speelruimte voor kinderen en een belangrijke plaats voor de lokale gemeenschap waaronder de verenigingen", klinkt het.
...

"Daarom wil de stad een gemengd gebruik van de site met ruimte voor wonen, speelruimte voor kinderen en een belangrijke plaats voor de lokale gemeenschap waaronder de verenigingen", klinkt het.Eind juni viel het doek over jarenlang onderwijs in vrije basisschool De Graankorrel, vestiging Beselarestraat. De oude gebouwen dateren van 1863 en verkeren in slecht staat. Ze zijn eigendom van de stad en worden nu dus verkocht.Het dossier komt nog voor de gemeenteraad. "We kiezen voor een samenwerking met Leiedal en niet voor maximale winst door bijvoorbeeld de site op de markt van privéontwikkelaars te brengen voor een invulling met alleen maar appartementen", vertelt schepen Verhaeghe. "Met een verkoop aan en samenwerking met Leiedal houden we als stad mee de regie in handen."Er werden veel handtekeningen voor een petitie verzameld en affiches verspreid voor het behoud van de gewezen jongensschool voor de verenigingen in Geluwe. "Het schepencollege gelooft niet dat een site die alleen voor verenigingen wordt voorbehouden voor de nodige dynamiek kan zorgen", aldus eerste schepen Bert Verhaeghe. "Er moet worden vermeden dat er een plaats midden in de dorpskern wordt gecreëerd die bijna een hele week leeg staat en slechts sporadisch 's avonds of in het weekend eens wordt gebruikt. Ik verwijs hiervoor naar gc De Gaper."Langs de Wervikstraat in Geluwe komt er een nieuw gemeenschapscentrum waar de verenigingen een nieuwe en moderne plaats krijgen voor hun activiteiten. Los daarvan blijft ook in de gewezen jongensschool een belangrijk deel beschikbaar voor de lokale gemeenschap waaronder verenigingen. De vleugel achteraan is 340 vierkante meter groot en zal worden ingericht voor bijvoorbeeld activiteiten van verenigingen, een pop-upwinkel of pop-upkoffiebar, de leerjaren voor de jongste kinderen van de muziek- en/of tekenschool.""Belangrijk bij dat alles is het maximale behoud en versterking van het erfgoed. De configuratie en architectuur van de gebouwen moeten maximaal worden behouden en waar mogelijk worden versterkt als blijvend herkenningspunt voor de vele Geluwnaren die er in hun jonge jaren naar school gingen. We zijn ervan overtuigd dat we samen met Leiedal een mooi, nieuw verhaal kunnen schrijven voor de gewezen jongensschool: een levendige site midden in de kern van Geluwe met ruimte voor wonen en lokale gemeenschap, met behoud en versterking van het erfgoed."Voor oppositiepartij CD&V is de verkoop één groot gemiste kans. "Er komen twaalf appartementen, zes woningen en twee ateliers", zegt Tom Durnez. "De gebouwen werden initieel geschat op 1.145.000 euro. Na nieuwe schattingen kwam men finaal uit op 690.000 euro. Een halvering van de waarde in nog geen twee jaar tijd. De jongensschool wordt verkocht voor een appel en een ei, aan een projectontwikkelaar die er maximaal geld zal uitslaan, door maximaal te bebouwen. Er zal minimale ruimte zijn voor ontspanning. Wat het stadsbestuur laat blijken, zijn voor ons luchtkastelen om het project aan de bevolking verkocht te krijgen.""De jeugd die smeekt naar speelruimte en families die op zoek gaan naar gezond groen in het centrum, zien de opportuniteit van deze locatie aan hun neus voorbijgaan. Geld en ontwikkeling hebben de doorslag gegeven. Het is dan ook verkeerd in dit dossier dat er geen degelijke inspraak van de bevolking is geweest en totaal geen rekening werd gehouden met een petitie die door meer dan 1.000 inwoners werd ondertekend."Het klopt niet dat alle gebouwen worden afgebroken. De vleugel achteraan is 340 vierkante meter groot, wordt behouden en zal worden ingericht voor activiteiten van verenigingen, een pop-upwinkel of -koffiebar, de leerjaren voor de jongste kinderen van de muziek- en tekenschool. De speelplaats wordt een semi-publieke speelruimte.De petitie was een initiatief van een burgerbeweging die de gewezen jongensschool wil redden. Het belangrijke dossier komt wellicht op de gemeenteraad van september of oktober. Met een ruime meerderheid van SP.A en de stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project wordt de verkoop een formaliteit. CD&V zal tegen stemmen. "We kunnen de verkoop van deze stadseigendom voor deze veel te lage prijs, en met de toekomstige invulling onmogelijk goedkeuren op de gemeenteraad", zegt Tom Durnez.Politiek staat CD&V er alleen voor want de andere oppositiepartij N-VA gaat het project wel steunen. Net zoals andere belangrijke dossiers zal het schepencollege nog een infomarkt over het project voorzien. Tijdens het openbaar onderzoek krijgt iedereen de kans om bezwaar in te dienen. Er zijn enerzijds de vele handtekeningen voor de petitie, maar anderzijds vindt een deel van de inwoners van Geluwe het afbreken van de oude gebouwen de enige juiste oplossing.(Erik De Block)