De schepen wil met het nieuwe project tot resultaatgerichte acties komen op korte of op lange termijn. "Net dat is de reden dat we vertrekken vanuit de ervaringen van de wijkbewoners zelf", stelt schepen Bhatti. "Het gaat er vooral om dat we mensen laten meedenken rond hoe we de wijk kunnen verbeteren."
...

De schepen wil met het nieuwe project tot resultaatgerichte acties komen op korte of op lange termijn. "Net dat is de reden dat we vertrekken vanuit de ervaringen van de wijkbewoners zelf", stelt schepen Bhatti. "Het gaat er vooral om dat we mensen laten meedenken rond hoe we de wijk kunnen verbeteren."De eerste bijeenkomst werd gezamenlijk gehouden in het stadhuis, bij de volgende bijeenkomsten wordt naar de wijk zelf getrokken. "We wilden graag iedereen eerst eens kennis laten maken met elkaar. Het is de bedoeling dat de aanwezigen al een eerste keer brainstormen. De deelnemers aan het project reageerden op een oproep op de website van de stad en op sociale media. Het zijn die mensen die tekortkomingen ondervinden en zij zijn dan ook de mensen die ons daarop kunnen wijzen."Oostende telt acht wijken. Van elke wijk werden vertegenwoordigers aan een dialoogtafel geplaatst. De wijken worden door de deelnemers in kaart gebracht volgens betaalbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, begrijpbaarheid, bruikbaarheid en bekendheid. Met de 'zeven B's' brainstormt de groep vervolgens over openbaar domein, mobiliteit, vrije tijd, communicatie, wonen, tewerkstelling en economie. "Met de concrete informatie die uit deze bijeenkomst komt gaan we in de volgende vergadering aan de slag. We willen zoveel mogelijk mensen in dit verhaal betrekken. Het thema toegankelijkheid werd voor het eerst als transversaal thema opgenomen in een bestuursakkoord. We willen de uitkomst van dit project meenemen in complete beleidsthema's", besluit de schepen.Voor de wijken Vuurtorenwijk en Centrum kwamen het minst aantal mensen opdagen. De wijk Mariakerke was het best vertegenwoordigd.