Stad neemt uitbating volkstuinen over van Tuinhier in Oostende

Peter Desnerck begrijpt niet waarom de overeenkomst met Tuinhier-Akkerwinde wordt gestopt. © GLO
Gillian Lowyck

Tuinhier-Akkerwinde vzw is al 40 jaar uitbater van de Oostendse volkstuinparken. Enkele maanden geleden lanceerde stad Oostende een oproep voor de uitbating van de parken. Tuinhier had enkele opmerkingen maar stelde zich toch kandidaat. Nu blijkt dat de vzw – hoewel de enige kandidaat – niet geselecteerd werd. Stad Oostende neemt de uitbating over.

Tuinhier-Akkerwinde beheert de volkstuinparken in Oostende en Bredene. In Oostende zijn er 176 tuintjes, verdeeld over vier locaties: De Groene Dyck, Karel Achtergaele, Zomerloop en de Drie Platanen. Voor alle duidelijkheid: de overeenkomst gaat niet over de Drie Platanan. “Klopt, daar hebben we een andere overeenkomst, dat park blijven we dus wel beheren”, zegt Peter Desnerck van Tuinhier-Akkerwinde.

“Om de zeven jaar wordt de overeenkomst die we hebben met de stad vernieuwd”, vertelt Peter. “We zagen dat er een oproep werd gelanceerd en stelden ons uiteraard kandidaat. We baten de parken in Oostende al veertig jaar uit. We gingen niet akkoord met twee punten in het bestek en hebben hier toch over gediscussieerd. Eerst en vooral wilde de stad dat er om de zes maanden overleg zou zijn. Wij komen maar drie keer per jaar samen met het bestuur van de vzw. Het leek ons dus alsof wij de kleine dingen mochten doen, maar dat het stadsbestuur de grote lijnen zou bepalen.”

Watervoorziening

“Het tweede punt waar we niet akkoord mee gingen, gaat over de watervoorziening. Op het park Groene Dyck in de Vuurtorenwijk werden hydranten geïnstalleerd. Ook op Zomerloop komen er dergelijke hydranten. Wij waren hier niet van op de hoogte en hebben het zelf moeten vragen. Bleek dat wij de kosten – het onderhoud en het abonnement van de watermaatschappij – zelf zouden moeten dragen. Kosten die we dan zouden moeten doorrekenen aan onze leden, dat kan de bedoeling niet zijn”, zucht Peter. Ondank de discussiepunten, diende Tuinhier-Akkerwinde toch een aanvraag in om de parken verder te beheren. “Wij kregen bericht dat we niet geselecteerd waren, hoewel wij de enige kandidaat waren”, zegt Peter. “Hoe het nu verder moet, weten we niet. Maar we zijn altijd bereid om alles opnieuw te bekijken.”

Bevoegd schepen Björn Anseeuw (N-VA) laat weten dat de overeenkomst met Tuinhier-Akkerwinde niet hernieuwd werd. “Ik vind het ontzettend belangrijk dat de gebruikers van de volkstuintjes dat in de best mogelijke omstandigheden kunnen doen”, zegt hij. “De gebruikers zelf moeten zich evenwel geen zorgen maken. De stad zal de uitbating overnemen, zodat ze onbezorgd kunnen blijven tuinieren. Een goede infrastructuur is daarin belangrijk. Vorig jaar bijvoorbeeld hebben we met de stad extra watervoorzieningen aangelegd voor de gebruikers. Tuinhier-Akkerwinde wilde in de nieuwe overeenkomst die mogelijkheid geschrapt zien. Dat was voor ons geen optie. Het zou al te gek zijn dat we toestemming zouden moeten vragen aan Tuinhier-Akkerwinde om de gebruikers van de volkstuintjes van voldoende water te voorzien, en vervolgens de overeenkomst bij elk nieuw waterkraantje zouden moeten aanpassen.”

Geen prijsstijging

“We hebben altijd zoveel als mogelijk geprobeerd in te spelen op de noden van de gebruikers van de volkstuintjes”, gaat Anseeuw verder. “We hebben dat steevast gedaan in de beste samenwerking met Tuinhier-Akkerwinde. Ik vind het dan ook jammer dat Tuinhier-Akkerwinde uiteindelijk haar goedkeuring niet heeft gegeven aan de nieuwe overeenkomst. Maar ik respecteer hun beslissing.” De schepen laat ook nog weten dat er geen plannen zijn om de tarieven te verhogen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.