Schepen Lieve Castryck (Dynamisch) benadrukte de positieve zaken: "Er is financieel evenwicht, het budgettaire resultaat 2019 en de autofinancieringsmarge zijn positief. In 2019 waren hoofdzakelijk investeringsbedragen voorzien voor de voortzetting en/of de afwerking van lopende projecten. Daarbij gaat 692.000 euro naar de oprichting van de Zuidhoeve, 867.400 euro naar wegenwerken en...

Schepen Lieve Castryck (Dynamisch) benadrukte de positieve zaken: "Er is financieel evenwicht, het budgettaire resultaat 2019 en de autofinancieringsmarge zijn positief. In 2019 waren hoofdzakelijk investeringsbedragen voorzien voor de voortzetting en/of de afwerking van lopende projecten. Daarbij gaat 692.000 euro naar de oprichting van de Zuidhoeve, 867.400 euro naar wegenwerken en 355.000 euro naar IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater) waarvan 256.500 euro is gesubsidieerd. De investeringen voor de restauratie van het Administratief Centrum, de restauratie van het hotel/restaurant stadhuis, de restauratie van de kerk in Lo en de website werden geschrapt en overgedragen naar volgend jaar. Daarnaast dringen een aantal nieuwe projecten zich op: de oeverversterking in de burgemeester Pietersstraat in Renige, de aankoop van een heftruck, de pastorie van Lo moet worden opgefrist en er zijn extra elektriciteitswerken nodig in het restaurant stadhuis."Schepen Wout Cornette lichtte toe een dadingsovereenkomst toe over de bouw van een multifunctioneel ontmoetingscentrum 'de Zuidhoeve': Begin 2017 konden we aanspraak maken op een toelage van 150.000 euro voor een nieuw project op de site van de voormalige hoeve Deman in de Zuidstraat. In het kader van het Europese Project PDPO III werd een subsidie goedgekeurd van 150.000 euro mits bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden hielden in dat we minimaal 500.000 euro dienden te investeren, maar de bovengrens werd vastgelegd op 1 miljoen euro. Dat laatste hebben we over het hoofd gezien, en ons investeringsbedrag ligt nu net iets hoger. Maar de provincie en de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) voelen zich hier verantwoordelijk en zijn bereid om dat bedrag over te nemen en ons ter beschikking te stellen. Daarom is er een dadingsovereenkomst nodig, wat betekent dat we onze aanvraag terugtrekken om deze subsidie via de provincie en de VLM te kunnen ontvangen."(MVP)