De dertien decorstukken zijn de meest waardevolle restanten van de vroegere uitgebreide theaterdecorcollectie van de Leuvense stadsschouwburg. "Deze artistieke en cultuurhistorisch waardevolle decorstukken vragen niet alleen een speciale bewaring, maar sluiten best ook aan op een grotere geheel van decorstukken. Met Trezoor heeft de stad Kortrijk een aangepast depot én zijn de Leuvense decorstukken een perfecte aanvulling binnen de ruim...

De dertien decorstukken zijn de meest waardevolle restanten van de vroegere uitgebreide theaterdecorcollectie van de Leuvense stadsschouwburg. "Deze artistieke en cultuurhistorisch waardevolle decorstukken vragen niet alleen een speciale bewaring, maar sluiten best ook aan op een grotere geheel van decorstukken. Met Trezoor heeft de stad Kortrijk een aangepast depot én zijn de Leuvense decorstukken een perfecte aanvulling binnen de ruime collectie van Dubosq-Denis waarvan stad Kortrijk eigenaar is", aldus de Leuvense schepen van Cultuur Denise Vandevoort."Ik dank de collega's van Leuven voor deze bijzondere schenking. Deze historische decorstukken zijn een waardevolle toevoeging aan onze collectie van onder meer decors van Albert Dubosq", zegt Axel Ronse, schepen van Cultuur van Kortrijk.Slechts enkele decorstukken van Joseph Denis bleven bewaard in de magazijnen van de stad Leuven. Denis was als leerling van Albert Dubosq een meester in het creëren van illusies op een theaterdoek. Hij maakte opera- en toneeldecors voor verschillende schouwburgen, waaronder ook de Leuvense. In 2019 startte de erfgoedcel in samenwerking met Cemper, het landelijke expertisecentrum voor muziek- en podiumerfgoed, een waarderingstraject op om de erfgoedwaarde van de decors van Denis vast te stellen. Hieruit bleek hun nog belangrijke artistieke en cultuurhistorische waarde. De dertien decorstukken, waarvan acht bosstukken die één geheel vormen, kwamen er als meest waardevol uit. Aangezien deze stukken best aansluiten op een grotere geheel en bewaard moeten worden in een speciaal depot, nam de stad Leuven contact op met Kortrijk. De stad bewaarde op initiatief van Kortrijkaan Bruno Forment, musicoloog en lid van Cemper, een groot aantal decors van Albert Dubosq. Forment haalde ze uit de vergetelheid en liet ze restaureren. In 2020 bestaat de Kortrijkse stadsschouwburg 100 jaar. "Schouwburg Kortrijk beschouwt het als een hele eer om deze schenking te mogen ontvangen. De collectie van historische decors zal tijdens het volgende cultuurseizoen dan ook extra onder de aandacht worden gebracht. Ook deze van Denis. Hopelijk kunnen de geplande festiviteiten doorgaan", zegt schepen Ronse.(PVH)