Sporthal gesloten na uitlekken asbestrapport

Redactie KW

De sporthal Michelsberg in Spiere-Helkijn zal tot september niet meer toegankelijk zijn. De sluiting kwam er na de rapportering van 55 ton gecontamineerd asbestcement, dat in de materialen van de hal aanwezig was. De gemeente was eind augustus al op de hoogte, maar liet de sportlessen in de hal plaatsvinden.

Op 24 augustus vorig jaar voerde het BASC een luchtmeting uit nabij de sporthal in Spiere-Helkijn. De resultaten van die test toonden verhoogde waarden van asbestvezels aan in de omgeving van de sporthal Michelsberg. De destructieve asbestinventaris, een voorbereidende oefening die inherent is aan onderhouds- of renovatiewerken van een bepaald gebouw, beschreef dat er om en bij de 5.800 vierkante meter, of 55 ton, asbestcement in de sporthal aanwezig was . Vooral de isolatie (5 ton), dakbedekking (32 ton) en de gevelbekleding (19 ton) van het gebouw bevatten een hoge concentratie asbestcement. Ook brokstukken aan de buitenkant van de sporthal bevatten asbestvezels.

Verontrustende toestand

De GO! Scholengroep, waartoe basisschool De Polyglot uit Spiere behoort, huurt het gebouw van de gemeente. Contractonderhandelingen over de huur brachten het rapport, waarvan de inhoud tot dan toe niet was bekendgemaakt, aan het licht. Voor het gebruiksrecht van de sporthal moet de Scholengroep jaarlijks een bedrag op tafel leggen. “De renovatie stond al langer gepland”, vertelt Ciska Philips, algemeen directeur van de GO! Scholengroep Vlaamse Ardennen. “De gemeente drong al een aantal keer aan op de verhoging van de huur, om die renovatie te bekostigen. Eind augustus kreeg ik inzage in het renovatiedossier en het projectvoorstel van de architect . Maar eind november kreeg ik te horen dat de gemeente ook in het bezit was van een sloopopvolgingsplan en asbestinventaris.”

Dit is geen kwaad opzet, maar nonchalance. Als burgemeester moet je op zulke zaken letten

Uit die documenten bleek dat de toestand van de aanwezige asbest in de sporthal verontrustend was en per direct moest worden aangepakt.

Hoewel de grenswaarde van de asbest aangaf dat het niet schadelijk was voor de gezondheid, oordeelde preventieadviseur Guy Linten van de GO! scholengroep medio december toch dat de leerlingen van De Polyglot het gebouw niet langer mochten betreden. Dit gebeurde voorheen telkens tijdens de wekelijkse lessen lichamelijke opvoeding. Marijke Desmet, directrice van De Polyglot, was akkoord met de preventieve sluiting. “ Net voor de kerstvakantie hebben we het aan de ouders van de leerlingen gecommuniceerd ”, zegt ze. “Zij reageerden verontrust, wat begrijpelijk is. Maar de gezondheid van de leerlingen is niet in gevaar geweest. De werken aan de sporthal zijn echter wel noodzakelijk om dat ook in de toekomst te garanderen.”

Goede huisvaders?

Ondanks het uitblijven van communicatie nemen Philips en Desmet de gemeente niets kwalijk. “Zij handelden als goede huisvaders”, vindt Ciska Philips. “In het rapport stond nergens dat er gevaar dreigde voor de gezondheid. Bovendien wisten we dat de gemeente de buitenlaag van de sporthal wilde aanpakken, in het kader van die asbest. We vielen dus niet helemaal uit de lucht. De renovatie kan nu sneller gestart worden.”

Ook oppositiepartij Team+ wist pas laat van de asbestvervuiling af. In de gemeenteraad van 16 december had Lijst Burgemeester lauw op hun vragen gereageerd. “Een doofpotoperatie? Dat lijkt me wat te sterk”, meent oppositielid Vincent Devos van Team+. “Er hing toen wel een gegeneerde sfeer in de lucht, dat wel. Ook werden we wat onder druk gezet om niet te snel met het nieuws naar buiten te komen. Pas op, ik wil niemand beschuldigen. Dit is geen kwaad opzet, maar nonchalance. Als burgemeester moet je op zulke zaken letten.”

We nemen gemeente niets kwalijk: in het rapport stond niets over gevaar voor gezondheid

In een persbericht laat Team+ nog officieel optekenen dat het niet begrijpt waarom het gemeentebestuur, dat al een half jaar van de asbestverontreiniging op de hoogte was, pas in december met een ingrijpende beslissing kwam. “De instantie die de metingen uitvoerde, heeft in haar rapport geadviseerd om onmiddellijk actie te nemen om de asbestplaten te vervangen”, aldus Team+. “Dit advies dateert al van eind augustus 2020. Maar het gemeentebestuur heeft pas actie ondernomen nadat basisschool De Polyglot in kennis was gesteld van dit asbestrapport. Het argument dat de coronacrisis het ideale tijdstip vormt om de renovatie uit te voeren, is een non-argument . In 2018, de origineel voorziene datum voor uitvoering van de werken was er immers nog lang geen coronacrisis.”

Geen verrassing

De ouders van de leerlingen uit De Polyglot wisten pas op 15 december hoe de vork aan de steel zat. “De directie heeft mij meteen op de hoogte gebracht”, vertelt Davy Waegebaerdt, voorzitter van de schoolraad. “Mijn eerste vraag was of de kinderen gevaar liepen. Het antwoord was nee. Dat stelde me gerust.”

Nu de sporthal dichtgaat tot september mogen Lindsey Debusschere en David D’heyghere, sinds juli 2019 de nieuwe uitbaters van de cafetaria, hun plannen opbergen. “Het is geen verrassing dat er asbestcement is vastgesteld. We wisten dat er om die reden aan het dak van de hal gewerkt zou worden. Een streep door onze rekening is het niet want door corona waren we toch gesloten. Dat we met de concessie een kat in een zak hebben gekregen, met medeweten van de gemeente: daar ga ik niet van uit.” (JS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.