In februari voerde het personeel van de spoedafdeling actie voor meer personeel omdat deze afdeling meer activiteiten heeft en de werkdruk er hoog is. Tijdelijk - dit wordt ingeschat op een periode van zes maanden - engageert de werkgever zich om vanuit de centrale equipe een prioritaire afroep te voorzien om steeds overdag een voldoende bemanning van de U1-zone (de meest intensieve, urgente zone, red.) van de spoedafdeling te garanderen.

Ondertussen wordt het consultatieproces omtrent organisatie en werking van de spoed tussen leidinggevenden en personeelsleden opnieuw opgenomen. Dit gebeurt onder leiding van diensthoofd en spoedarts dokter Van Bellegem. Er worden ook werkgroepen heropgestart om de werking van de spoed te bespreken. Tot deze consultatie-oefening resultaten kan brengen blijft de prioritaire afroep van de mobiele equipe zorgen voor voldoende bemanning op de spoed. (EDB)