"Er kan tijdens de komende zomervakantie niet zomaar met zijn allen door elkaar gespeeld worden", verduidelijkt promotor vrije tijd Julie Deleersnyder. "Daarom kiezen we voor verschillende locaties zodat we verschillende bubbels kunnen maken en we de kinderen niet mengen met kinderen uit andere bubbels. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om open (speel)ruimte te laten voor de kinderen die niet naar de speelpleinwerking komen."
...

"Er kan tijdens de komende zomervakantie niet zomaar met zijn allen door elkaar gespeeld worden", verduidelijkt promotor vrije tijd Julie Deleersnyder. "Daarom kiezen we voor verschillende locaties zodat we verschillende bubbels kunnen maken en we de kinderen niet mengen met kinderen uit andere bubbels. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om open (speel)ruimte te laten voor de kinderen die niet naar de speelpleinwerking komen.""Vanaf maandag 15 juni om 8.30 uur kunnen de inwoners van Deerlijk online inschrijven via www.deerlijk.be/inschrijvenspeelplein. Niet-Deerlijknaren kunnen hun kinderen inschrijven vanaf maandag 22 juni. Om de bubbels niet te doorbreken, kan er enkel voor een volledige week ingeschreven worden. Als het kind ingeschreven is en niet komt, wordt dit aangerekend tenzij er een doktersattest kan voorgelegd worden. Bij het inschrijven zal men een nieuwe medische fiche moeten invullen. Er zijn geen uitstappen gepland, zwemmen staat evenmin op het programma en het klassieke apotheosefeest op het einde van de eerste periode gaat evenmin door.""Daar er vanuit de overheid gevraagd wordt om in te zetten op weekactiviteiten die in eenzelfde bubbel plaatsvinden, start de speelpleinwerking op maandag 6 juli. Er zijn activiteiten van maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli en van maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli. In augustus zijn de kinderen welkom van maandag 17 augustus tot en met vrijdag 21 augustus en van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 28 augustus.""We maken verschillende bubbels en die krijgen elk een verschillende locatie. Bubbels die we toch op dezelfde locatie onderbrengen, zullen we op die locatie gescheiden houden zodat ze geen contact met elkaar kunnen maken. Binnen een bubbel is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker dragen. Er is enkel speelpleinwerking voor kinderen uit het kleuter en lager onderwijs, niet voor leerlingen van het middelbaar onderwijs", geeft Julie mee."De werking vindt plaats op drie verschillende locaties: de kleuters zijn welkom in De Beuk, Sint-Amandusstraat 26; het eerste en tweede leerjaar in buurthuis De Wieke, Wiekeplein 1; het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar in De Kazerne, Hoogstraat en Leon Defraeyeplein. Aan elke locatie zal heel duidelijk een speelpleinvlag zichtbaar zijn. Dat is de plaats waar de ouders de kinderen kunnen brengen en ophalen. Op elke locatie zal er een verantwoordelijke van de gemeente present zijn voor het inschrijven en uitschrijven.""Het is de bedoeling dat de ouders op de plaats waar ze de kinderen brengen, ook afscheid nemen van de kinderen. In het kader van de veiligheid hebben ze geen toegang tot de locatie. We vragen ook dat de ouders de anderhalvemeterregel respecteren. Het dragen van een mondmasker bij de ouders is wenselijk.""We besteden heel wat aandacht aan hygiëne en hebben hiervoor de nodige maatregelen getroffen. Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog en niezen in een papieren zakdoek blijven heel belangrijk. We hebben gekozen voor locaties waarbij we voldoende buitenspeelruimte hebben en de binnenruimtes voldoende verlucht kunnen worden.""De kinderen moeten hun eigen lunch en drank meebrengen want wij voorzien geen warme maaltijden en drankverdeling. En het is uiteraard aangeraden om alle brooddozen, koekjesdozen en drinkflessen te labelen met de naam van het kind. Belangrijk is ook dat de kinderen per week maar naar één jeugdwerking gestuurd worden zodat ze ook maar lid zijn van één bubbel in het jeugdwerk. De hele week overdag naar de speelpleinwerking gaan en 's avonds nog bij andere vriendjes gaan spelen, is geenszins de bedoeling.""Van kinderen die in de laatste vijf dagen voor de week speelpleinwerking ziek zijn geweest, vragen we om het zekere voor het onzekere te nemen en een bezoekje te brengen aan de huisarts. De huisarts kan dan beslissen of het kind gezond genoeg is om deel te nemen aan de speelpleinwerking, of niet" besluit Julie Deleersnyder. (DRD)