Het initiatief voor dit bijzondere oudejaarsavondfeest komt van De Lier, CAW Noord-West-Vlaanderen en de Diocesane Dienst voor Diaconie van het Bisdom Brugge. Een vijftigtal vrijwilligers zorgt ervoor dat zowat 110 mensen met een beperkt inkomen en eenzamen de laatste uren van het jaar in een gezellige sfeer met lotgenoten kunnen doorbrengen. Het leeuwendeel van de deelnemers zijn ouderen, maar ook gezinnen met kinderen nemen aan ...