Schepen Nathalie Muylle: “Geen PFOS in het schuim waarmee bij Belcroom werd geblust”

Een brand bij Belcroom vernielde het hele bedrijf, maar bij het blussen werd geen schuim PFOS bevatte gebruikt.© Stefaan Beel
Een brand bij Belcroom vernielde het hele bedrijf, maar bij het blussen werd geen schuim PFOS bevatte gebruikt.© Stefaan Beel
Redactie KW

De PFOS-problematiek bleef ook nazinderen op de gemeenteraad, maar schepen Nathalie Muylle kon met haar antwoord op de vragen van diverse raadsleden aantonen dat het stadsbestuur daar al de touwtjes stevig in handen heeft genomen.

Het stadsbestuur anticipeerde al met een persnota enkele uren voor de gemeenteraad waar het de aanpak van PFOS-problematiek uit de doeken deed. Dat belette niet dat enkele raadsleden toch nog vragen hadden. Eddy Demeersseman (Groen) wilde weten of er al een inventaris was gemaakt van de potentieel verontreinigde sites. “En hebben of hadden er Roeselaarse bedrijven een vergunning voor het lozen van PFAS?” Ondertussen had het raadslid ook al de persnota gelezen. “We vernemen er dat er een taskforce is opgericht: wie ziet daar dan in? Waar worden de metingen uitgevoerd, wat is de timing en wanneer wordt daarover gecommuniceerd?”

Stefaan Van Coillie (CD&V) peilde naar hoe het er voor staat met de brandweerkazernes en terreinen waar blusschuim (met PFOS) werd gebruikt.

Cyriel Ameye (Vlaams Belang) informeerde onder meer of er bij de brand vorig jaar bij Belcroom in de Kachtemsestraat blusschuim werd gebruikt dat PFOS bevatte.

Twee bedrijven lozen PFOS-afvalwater (dat onder de lozingsnorm valt)

Schepen Nathalie Muylle (CD&V) verduidelijkte even op voorhand dat PFOS tot de PFAS-groep behoort, kwestie van niet te veel naamsverwarring te creëren. “In de taskforce die we samenstelden zetelen onder meer de burgemeester, ikzelf als schepen, mensen van de dienst ruimte en de milieudienst, de communicatiecel en de brandweer…”

“De brandweer bevestigt dat er sinds tien jaar geen PFOS meer aanwezig is in het blusschuim dat gebruikt wordt om te blussen en te oefenen. Wel is het mogelijk dat er nog PFAS-moleculen in zitten. Bij Belcroom werd er dus geen PFOS gebruikt. De brandweer oefende ook, onder meer op verharde parkings aan Schiervelde en op een (onverharde site) in de Regenbeekstraat tussen het kanaal en Zoutman.”

“Er werd ook blusschuim gebruikt bij industriële branden als bij Belcroom, Sidegro, Drumdrum… Na de brand bij Belcroom heeft OVAM daar al stalen genomen, met de taskforce hebben we opdracht gegeven om dat nu ook te doen bij de andere bedrijven. Bedoeling is dat er een perimeter is van 100 meter rond het bedrijf waarbij we aanraden aan mensen om geen grondwater te drinken en het gebruik van groenten uit de moestuin te beperken. We hopen de komende weken resultaten te krijgen die we dan aan OVAM zullen doorspelen, waarna we die zullen terugkoppelen naar de bedrijven en de omwonenden.”

Twee bedrijven lozen afvalwater met PFOS maar blijven daarbij onder de lozingsnormen. “Het gaat om industriële afvalverwerker en een metaalverwerkend bedrijf dat nu niet meer actief is (lees Belcroom). Het is wel zo dat die lozingsnormen nog strenger zullen worden.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier