De nieuwe minister van de Noordzee Van Quickenborne stelde dinsdag zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. Een van de doelstellingen van de minister, naast het verdubbelen van de windmolencapaciteit op zee, is 'meer blauw op zee'. Van Quickenborne wil een betere handhaving van de scheepvaartwetgeving, vooral door meer zaken te beteugelen met administratieve geldboetes. Die mogelijkheid bestaat sinds 2016 en is de voorbije jaren altijd maar meer gebruikt. In 2017 werden voor 250.000 euro boetes geïnd, in 2019 voor 700.000 euro en in 2020 al voor 11.850.000 euro, al is dat vooral te verklaren door inbreuken op één schip, de Basel Express, die in de Antwerpse haven aan de ketting is gelegd.
...

De nieuwe minister van de Noordzee Van Quickenborne stelde dinsdag zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. Een van de doelstellingen van de minister, naast het verdubbelen van de windmolencapaciteit op zee, is 'meer blauw op zee'. Van Quickenborne wil een betere handhaving van de scheepvaartwetgeving, vooral door meer zaken te beteugelen met administratieve geldboetes. Die mogelijkheid bestaat sinds 2016 en is de voorbije jaren altijd maar meer gebruikt. In 2017 werden voor 250.000 euro boetes geïnd, in 2019 voor 700.000 euro en in 2020 al voor 11.850.000 euro, al is dat vooral te verklaren door inbreuken op één schip, de Basel Express, die in de Antwerpse haven aan de ketting is gelegd."Straffeloosheid voorkomen, is de beste garantie dat de concurrentie op zee eerlijk verloopt", vindt de minister. "Momenteel bespreekt het parlement een wetsvoorstel dat de administratieve geldboetes uitbreidt. In 2021 zullen we ook de inbreuken op de milieuwetgeving via dit systeem handhaven. In de komende jaren zullen we verder bekijken of nog andere inbreuken kunnen gehandhaafd worden via administratieve geldboetes."De scheepvaartpolitie kust reageert positief. "Wij doen de watergebonden politiezorg, zowel op het Belgisch deel van de Noordzee als op de waterlopen in het binnenland", zegt hoofdcommissaris Henk Soulliaert, diensthoofd van de scheepvaartpolitie kust. Aan zee telt de scheepvaartpolitie 122 mensen, gevestigd in Oostende en Zeebrugge en in de zomer ook in de jachthavens van Blankenberge en Nieuwpoort."Wij staan in voor de veiligheid op water", legt de hoofdcommissaris uit. "We controleren het naleven van de verkeersregels en van de regels voor de activiteiten op de Noordzee: visserij, pleziervaart en alle andere scheepvaart: de technische vereisten, vereisten voor de bemanning, milieu-inbreuken, zoals illegale lozingen... Het is een kluwen aan wetten en reglementen, zowel nationaal als internationaal. Ook mensenhandel en illegale migratie hoort daarbij.""Het aantal vaststellingen blijft de voorbije jaren ongeveer stabiel, ook omdat we even veel controleren. Er is permanent een bootploeg op zee en daarnaast zetten we van Pasen tot eind oktober nog een kleiner patrouilleschip in. In de zomer zijn er dan ook wat meer vaststellingen. Hoe meer je controleert, hoe meer je zal vaststellen natuurlijk. Door de coronacrisis zal het dit jaar wel wat minder zijn omdat ook de pleziervaartuigen een tijd niet mochten uitvaren.""Wij doen enkel de vaststellingen, de afhandeling is in handen van het parket of, bij administratieve geldboetes, van de FOD Mobiliteit", vertelt Henk Soulliaert. "Geen kwaad woord over Justitie, maar het uitbreiden van de administratieve geldboetes zal voor een nog snellere vervolging zorgen. Dat zal het gevoel van straffeloosheid verminderen en meer leiden tot een lik-op-stukbeleid. Wij waren hier vragende partij voor, want het zal onze mensen motiveren als ze meer resultaat zien van hun werk."Over meer agenten bij de scheepvaartpolitie spreekt minister Van Quickenborne niet, maar ook op dat vlak leeft er hoop bij het korps. "De minister van Binnenlandse Zaken kondigde aan dat ze de rekrutering wil versnellen en 1.400 nieuwe politiemensen wil aanwerven. Wij hopen ook een deeltje van de koek te krijgen", aldus Henk Soulliaert. "Handhaving op zee is belangrijk, denk maar aan de transmigratieproblematiek. De scheepvaartpolitie kust heeft nu klein tekort aan medewerkers, we zouden dat graag opvullen en zo onze prioriteiten nog scherper stellen."