Samana CM is een socioculturele vereniging die zich richt tot chronisch zieken, mensen met een beperking, mantelzorgers en vrijwilligers. De Beverse afdeling wordt gedragen door een team van zeven mensen, een groep kernleden en een aantal losse medewerkers. "Het huisbezoek is nog steeds een van de belangrijkste pijlers in de werking", zegt voorzitster Lieve Vancoillie. "Mensen die langdurig ziek zijn, geraken imme...

Samana CM is een socioculturele vereniging die zich richt tot chronisch zieken, mensen met een beperking, mantelzorgers en vrijwilligers. De Beverse afdeling wordt gedragen door een team van zeven mensen, een groep kernleden en een aantal losse medewerkers. "Het huisbezoek is nog steeds een van de belangrijkste pijlers in de werking", zegt voorzitster Lieve Vancoillie. "Mensen die langdurig ziek zijn, geraken immers geïsoleerd en door deze regelmatige bezoeken kunnen ze hun blik op de wereld opnieuw verruimen. Christine Gelaude is bij ons de verantwoordelijke voor de huisbezoeken.""We organiseren ook vormingsmomenten. Voor de leden kan dat een bezoek zijn aan een of andere instelling of bedrijf of een voordracht. Roland Vermeersch doet de voorbereidende contacten daarvoor. Daarnaast hebben we ook ontmoetingsmomenten, verspreid over het hele jaar. De meeste beginnen met een eucharistieviering of gebedsmoment, waarvan ik de voorbereiding op mezelf neem. In overleg met het team zoeken we dan naar een passende ontspanning. De inschrijving voor alle activiteiten gebeurt bij Monika Beheydt.""Viermaal per jaar verschijnt het tijdschrift Tipkikkertje, dat samengesteld wordt door onze secretaresse Monique Vanneste. Daarin staat uitleg over onze activiteiten, teksten ter bezinning, een recept, een woordpuzzel en zaken die interessant zijn voor ons publiek. Monique neemt samen met Kris Vermont ook alle administratieve zaken op zich en Kris houdt onze kas bij als een goede huismoeder. En dan hebben we nog Ria Claeys die verantwoordelijk is voor de werking van de mantelzorgers.""Jaarlijks spreken we onze leden aan voor de Solidariteitsactie die voor ons een bron van inkomsten is. De leden betalen overigens geen lidgeld, maar we vragen hen om een abonnement af te sluiten op het Samana Magazine, dat slechts tien euro kost. Zo zie je maar dat Samana een hele waaier aan activiteiten organiseert en probeert ervoor te zorgen dat iedereen aan zijn trekken komt. Wie zich geroepen voelt om ons team te komen versterken, mag met mij contact opnemen op 051 20 84 89." (SM)