Samana CM is een socioculturele vereniging die zich richt tot chronisch zieken, mensen met een beperking, mantelzorgers en vrijwilligers. De Beverse afdeling wordt gedragen door een team van zeven mensen, een groep kernleden en een aantal losse medewerkers. "Het huisbezoek is nog steeds een van de belangrijkste pijlers in de werking", zegt voorzitster Lieve Vancoillie. "Mensen die langdurig ziek zijn, geraken imme...