Er komen ook wat wettelijke bepalingen bij kijken, maar waar mogelijk gaat het Roeselaarse stadsbestuur het water van bronbemaling hergebruiken. In eerste instantie is het bij grondbemaling altijd de bedoeling om zo weinig mogelijk water aan de...

Er komen ook wat wettelijke bepalingen bij kijken, maar waar mogelijk gaat het Roeselaarse stadsbestuur het water van bronbemaling hergebruiken. In eerste instantie is het bij grondbemaling altijd de bedoeling om zo weinig mogelijk water aan de grond te onttrekken. Het water dat wel vrijkomt, wordt idealiter wat verder opnieuw in de grond gebracht. Maar dat is niet overal mogelijk. Soms belandt het water ook in de gracht of in de riool, maar nu heeft de stad een proefproject klaar waarbij het water in een container wordt opgevangen. "De tankwagen van onze stadsdiensten komt het water ophalen en bewatert er de bloemen en planten mee", aldus Marc Vanwalleghem, schepen van onder meer waterhuishouding.Bij het indienen van een bouwaanvraag wordt voortaan bekeken of er in geval van bronbemaling ook water kan gerecupereerd worden. Roeselare werd overigens karig bedeeld door de regen afgelopen jaar. Gemiddeld valt er 70,8 liter per vierkante meter per maand, in 2020 staat de teller nu op 295,20 liter waar het dus al bijna 425 liter moest geweest zijn. "We moeten nog bewuster met ons water omgaan. We zullen niet enkel met langere periodes van droogte te maken krijgen, maar ook met periodes van hevige regen."