"Het initiatief kwam van de bewoners zelf", benadrukt burgemeester Kris. "Het voorlopige plan focust op zes speerpunten: op een gestructureerde manier de buurt blijven ontwikkelen, een veilige leefomgeving zonder overlast nastreven en...

"Het initiatief kwam van de bewoners zelf", benadrukt burgemeester Kris. "Het voorlopige plan focust op zes speerpunten: op een gestructureerde manier de buurt blijven ontwikkelen, een veilige leefomgeving zonder overlast nastreven en ook de plaatselijke economie blijven verruimen. Een aangename en kwaliteitsvolle leefomgeving is een belangrijk vierde punt met daarnaast het voornemen om prikkels aan te bieden voor een actievere buurt. Creativiteit en cultuur moeten tenslotte de motor voor de toekomst van de wijk worden."Een flinke boterham maar op deze manier hoopt de stad dat dit format in de toekomst als voorbeeld zal dienen voor andere wijken en deelgebieden. Men vertrekt dus vanuit burgerparticipatie in plaats dat de overheid naar de burger toe stapt. De komende maand zal de samenwerking met de buurt nog uitgebreid worden. Inwoners die willen meewerken mogen steeds ideeën aanreiken en contact opnemen met de stad.De werkgroep 'Krachtgebied Krottegem' bestaat uit Jean-Marie Claeren, Laban Carlier, Frank Wauters, Laurent Dewilde, burgemeester Kris Declercq, schepen Henk Kindt, Gino Dehullu, Stijn Vansteenkiste, Bjorn Verlinde en Bernard Declerck. (KK)