"Het initiatief kwam van de bewoners zelf", benadrukt burgemeester Kris. "Het voorlopige plan focust op zes speerpunten: op een gestructureerde manier de buurt blijven ontwikkelen, een veilige leefomgeving zonder overlast nastreven en...