"We staan daar allemaal volmondig achter en gaan de krachten bundelen, over de partijgrenzen heen", liet gemeenteraadsvoorzitter Marc Kino (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project) horen. "Enkele weken geleden heb ik de fractieleiders tijdens een vergadering in het stadhuis al uitgenodigd om te brainstormen over een relanceplan. Het is dus niet zo dat het relanceplan eenzijdig door CD&V is gelanceerd."
...

"We staan daar allemaal volmondig achter en gaan de krachten bundelen, over de partijgrenzen heen", liet gemeenteraadsvoorzitter Marc Kino (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project) horen. "Enkele weken geleden heb ik de fractieleiders tijdens een vergadering in het stadhuis al uitgenodigd om te brainstormen over een relanceplan. Het is dus niet zo dat het relanceplan eenzijdig door CD&V is gelanceerd.""We willen na de coronacrisis echt helpen aan de toekomst van Wervik", vertelt fractieleider Bercy Slegers (CD&V). "Over de partijgrenzen heen willen we er als gemeenteraadslid bij betrokken worden. Nu het is goedgekeurd, is het de vraag wat de meerderheid met dat plan gaat doen?""Als meerderheid hebben we ons akkoord verklaard om samen met de volledige gemeenteraad een relanceplan op te maken", reageert burgemeester Youro Casier (SP.A). "Welke acties we zullen ondernemen moet nog worden besproken en goedgekeurd."Het relanceplan van CD&V Wervik is voor een deel een kopie van het relanceplan van CD&V Kortrijk. "Wervik en Kortrijk zijn als stad natuurlijk niet te vergelijken", aldus Bercy Slegers. "Binnen de CD&V in onze provincie hebben we het geheel bekeken en willen we die relanceplannen zoveel als mogelijk op elkaar afstemmen."Het relanceplan bevat voor de exitstrategie na de coronacrisis toch wel enkele opvallende voorstellen. We pikken er enkele uit.De stad onderzoekt mogelijkheden voor een mooie zomer in eigen stad. "Als meerdere mensen hun geplande zomervakantie in het water zien vallen, dan gaan we best proberen een aanbod in eigen stad te realiseren", vertelt Bercy Slegers. "Een zomerprogramma, gekruid met kleinschalige buiteninitiatieven zoals bijvoorbeeld fotozoektochten, fietszoektochten, kleine optredens in verschillende buurten, tentoonstellingen in de publieke ruimtes moet onderzocht worden eind mei, begin juni of dit kan slagen.""Onze senioren zijn een kwetsbare groep en zullen waarschijnlijk langer de gevolgen van de quarantaine voelen", verduidelijkt de fractieleider. "Daarom wensen we specifieke acties te organiseren tegen de vereenzaming van onze senioren. Via onze dienstencentra onderzoeken we welke activiteiten we eventueel tot bij de mensen zelf kunnen brengen. Een Kom-uit-je-kot-bon kan een eerste aanzet zijn waarbij ze een koffie kunnen gaan drinken van zodra de horeca en de dienstencentra weer open gaan. Zo komen ze uit hun kot en steunen ze de horeca of hebben ze weer sociaal contact in de cafetaria van de dienstencentra.""Veel mensen hebben afscheid moeten nemen van een dierbare in omstandigheden die de goede verwerking van dit verlies in de weg staat", verduidelijkt Bercy Slegers. "We organiseren een betekenisvolle herdenking van de slachtoffers van deze coronacrisis. Hieraan gekoppeld willen we hulde brengen aan het zorgpersoneel, dat in moeilijke omstandigheden heeft moeten werken en onze helden zijn. Maar we willen ook hulde brengen aan alle andere helden die blijven werken in de essentiële sectoren."