Aisha en Hashim verblijven al bijna 6 jaar in Harelbeke maar kregen in juni van dit jaar van Fedasil te horen dat ze het land uit moesten, omdat Aysha uitgeprocedeerd was. Reden: ze kon geen geldig paspoort voorleggen. Daarop moesten ze, volgens de gangbare wet, van het OCMW Harelbeke hun woning verlaten op 10 juli.
...

Aisha en Hashim verblijven al bijna 6 jaar in Harelbeke maar kregen in juni van dit jaar van Fedasil te horen dat ze het land uit moesten, omdat Aysha uitgeprocedeerd was. Reden: ze kon geen geldig paspoort voorleggen. Daarop moesten ze, volgens de gangbare wet, van het OCMW Harelbeke hun woning verlaten op 10 juli.Ten einde raad werd via raadsman Jan Kempinaire beroep aangetekend om humanitaire redenen. Het beroep werd echter onontvankelijk verklaard. Een nieuw beroep kwam voor op 3 september, maar werd toen voor onbepaalde tijd uitgesteld. Op 10 december kwam de zaak opnieuw voor en de zaak werd nu verdaagd tot 7 januari 2016.BenefietMeester Kempinaire argumenteerde dat Aisha zich op 15 december opnieuw moet aanbieden op de Dienst voor Vreemdelingenzaken, wat haar tot op heden niet gelukt is, omdat er daar chaos heerst. Hij refereerde aan de jonge Afghaan, aan wie de rechtbank het recht toekende om vergoed te worden voor de dagen dat hij geen onderdak kreeg van de Belgische staat. "Het zou heel nadelig zijn voor Haschim om hem nu elders in een open centrum in Poelkapelle of Durbuy te plaatsen", aldus de meester."Het blijft bang afwachten voor Aisha, maar ze blijft niet bij de pakken zitten. Op 15 december trekt ze naar Brussel om een nieuwe asielaanvraag in te dienen", vertelt hartsvriendin en begeleidster Claudine Descamps van Vormingplus. Op 9 januari 2016 heeft vanaf 14 uur in Jeugdhuis TSAS een benefiet plaats met koffie, gebak, drankjes en versnaperingen om te voorzien in het levensonderhoud van Aisha en haar zoon.(PVH - Foto a-LOO)Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie Kortrijks Handelsblad, van 18 december