Mensen die met kanker geconfronteerd worden in hun omgeving of bij henzelf, kwamen regelmatig samen om elkaar te steunen in de parochiekerk van Sint Aldegondis. Pastoor Luk Bruti...