F.D. is vicaris voor het onderwijs. In die functie ontving hij elk jaar een deel van de jaarlijkse werkingstoelage van de overheid. Maar volgens Het Laatste Nieuws en De Morgen gebruikte de vicaris dat geld om te investeren in vastgoed. Blijkbaar zou de vicaris op lange termijn hebben gedacht, en zou hij zich niet persoonlijk verrijkt hebben.
...

F.D. is vicaris voor het onderwijs. In die functie ontving hij elk jaar een deel van de jaarlijkse werkingstoelage van de overheid. Maar volgens Het Laatste Nieuws en De Morgen gebruikte de vicaris dat geld om te investeren in vastgoed. Blijkbaar zou de vicaris op lange termijn hebben gedacht, en zou hij zich niet persoonlijk verrijkt hebben. "Als bisschoppelijk vicaris werkt F.D onder verantwoordelijkheid van de bisschop mgr. Jozef De Kesel. De vzw Fonds Steenbrugge werd opgericht zonder medeweten van de bisschop, noch in overleg met hem en zijn raad", benadrukt Peter Rossel, woordvoerder van het bisdom Brugge. "Daarmee heeft de bisschop de onderwijsvicaris zelf geconfronteerd. F.D. heeft zich daarvoor verontschuldigd en gevraagd van zijn verantwoordelijkheid ontheven te worden. De bisschop heeft dat aanvaard", aldus de woordvoerder.GiftIntussen reageerde ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen op de feiten: "De vicaris voor onderwijs bij het bisdom in Brugge heeft wel degelijk middelen geïnvesteerd in lofts en appartementen. Maar die middelen waren afkomstig van een gift. Het gaat niet om afwending van middelen of om persoonlijke verrijking", reageert topman Lieven Boeve. "Het was de bedoeling die middelen terug in onderwijs te investeren, al kan je je de vraag stellen of dit de juiste manier van werken is." Volgens Boeve is het niet zo dat de investering is gebeurd met lidmaatschapsbijdragen van de scholen. "Er is een gift geweest en het vicariaat heeft gemeend die te moeten beleggen in vastgoed, met de bedoeling die middelen later terug te laten vloeien naar onderwijs. Je kan je afvragen of dat de goeie manier van werken is. We gaan deze zaak wel verder onderzoeken. Ons standpunt is alvast dat alles voor onderwijs effectief naar onderwijs moet gaan", zegt Boeve.(Belga)