De Politiezone Gavers kampt met personeelsgebrek en beschikt niet over een specifieke communicatiedienst, zowel intern als extern. Ze heeft nu 74 operationele medewerkers en 10 burgers. De zone wil daar nu verandering in brengen.
...

De Politiezone Gavers kampt met personeelsgebrek en beschikt niet over een specifieke communicatiedienst, zowel intern als extern. Ze heeft nu 74 operationele medewerkers en 10 burgers. De zone wil daar nu verandering in brengen. "We zijn wel een kleine zone maar onze bezetting is toch te krap geworden. Er zijn zeven inspecteurs te weinig bij de interventiedienst en we zoeken nog één lokale rechercheur. Straks hebben we nog iemand nodig voor IT", zegt korpschef Jean-Louis Dalle. "Een hedendaagse politiezone kan niet meer zonder voldoende personeel en een accuraat communicatiesysteem. Het imago van de zone moet ook aantrekkelijk zijn en versterkt worden. Als we willen standhouden tegen grotere politiezones moeten we mee met onze tijd en dat vergt investeringen. Door te investeren in ons imago en in communicatie hopen we het verschil te maken als nieuwe rekruten een keuze moeten maken. Door dit alles te versterken en te moderniseren willen we voldoende nieuw personeel vinden." Voor dit project wil de zone samenwerken met een extern communicatiebedrijf. "We willen het professioneel aanpakken", aldus de korpschef. Op de jongste politieraad werd het project goedgekeurd. De PZ Gavers heeft daarvoor 100.000 euro veil. "De opdracht wordt vergund via een wettelijke onderhandelingsprocedure. "We schrijven daarvoor drie bedrijven aan. De opdracht bestaat uit twee delen: eerst het versterken van het imago en de huisstijl uitwerken en vervolgens ons begeleiden bij de interne en externe communicatie. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van sociale media." Het personeelsprobleem stelt zich niet enkel in de zone Gavers. "Het is een algemeen verschijnsel. Het komt door het verschil tussen de instroom op federaal niveau en de uitstroom. Als je veel politiemannen ziet vertrekken en er worden er te weinig aangeworven is er een probleem. Met ons project willen we meer vacatures ingevuld zien en zo voldoende personeel vinden."