Daar is de firma Storm uit Antwerpen onlangs gestart met de bouw van drie windturbines die kan voorzien in het jaarlijks energieverbruik van 3.930 ge...

Daar is de firma Storm uit Antwerpen onlangs gestart met de bouw van drie windturbines die kan voorzien in het jaarlijks energieverbruik van 3.930 gezinnen. De windturbines hebben een mast die bestaat uit meerdere ringen van elk ongeveer 3,8 meter hoog. De totale hoogte van elke molen komt daarbij op 105 meter, daarboven komen nog de wieken van 40 meter lang. De tiphoogte zal dus 145 meter bedragen. Men hoopt tegen de zomer het windpark operationeel te krijgen. De weersomstandigheden spelen hierbij een grote rol, bij de bouw is er liefst zo weinig mogelijk wind om de werken zonder veel storing uit te voeren. Eenmaal actief hoopt men dan uiteraard op zoveel mogelijk wind om de maximale capaciteit uit het park te halen. (NSK - foto NSK)