De verkiezing van de wijkbewoner van het jaar is een initiatief van het feestcomité 'Westerkwartier-Vlaams Plein'. Een laureaat geeft blijk van inzet op sociaal, cultureel of sportief...