De Zeeparking bevindt zich langs de grote as tussen het stadhuis en de Kursaal, tegenover het Leopoldpark. Zowel boven- als ondergronds is de parking nu in handen van parkeerbedrijf Indigo. Maar vanaf 1 april komt daar verandering in. "De overeenkomst met Indigo loopt einde maart af en wij kozen om die niet te verlengen", zegt schepen Anseeuw.
...

De Zeeparking bevindt zich langs de grote as tussen het stadhuis en de Kursaal, tegenover het Leopoldpark. Zowel boven- als ondergronds is de parking nu in handen van parkeerbedrijf Indigo. Maar vanaf 1 april komt daar verandering in. "De overeenkomst met Indigo loopt einde maart af en wij kozen om die niet te verlengen", zegt schepen Anseeuw.Concreet blijft het ondergrondse deel in handen van Indigo. Bovengronds komt er vanaf 1 april tot eind juni een blauwe zone. Je zal er dus twee uur gratis kunnen parkeren als je je schijf legt. Vanaf 1 juli worden parkeermeters geplaatst. De bestellingsprocedure werd in gang gezet, maar die kon niet tijdig klaar zijn om al meteen vanaf 1 april de parkeermeters te plaatsen."De prijzen op de Zeeparkiing worden zeker niet verhoogd. Er komen rotatieplaatsen, geen bewonersparkeren, te betalen zonder cash geld, maar wel met alle andere betaalmiddelen, zoals betaalkaarten en sms-parkeren", legt de schepen uit. "De opbrengsten blijven bij de stad en zullen worden gebruikt om een beter en goedkoper parkeeraanbod uit te bouwen.""Tegen 2022 willen we een nieuwe randparking met lage tarieven bouwen aan 't Bosje. Er was al een oproep naar kandidaten opgestart door het vorige stadsbestuur, maar wij besloten om die randparking zelf te bouwen en te beheren. We hebben ook plannen voor een ondergrondse parking onder of nabij de Verenigde-Natieslaan, maar daarover is nog geen beslissing genomen.""In 2022 kunnen we dan alle parkeerplaatsen langs de openbare weg in eigen beheer nemen", blikt Anseeuw vooruit. "Dan loopt die concessie met Indigo, toch goed voor ruim 4.000 plaatsen, af. De beslissing is nog niet genomen, maar ik suggereer alvast om die parkeerplaatsen met de stad in eigen beheer te nemen. Met de stappen die we nu zetten, krijgen we de kans om de nodige inzichten te verwerven in het gebruik van parkings in onze stad en de verkeersstromen die ermee gepaard gaan.""Indigo vind dit niet leuk", weet Björn Anseeuw. "Het is een van de meest lucratieve parkeerplaatsen van de stad. Maar wij vinden niet dat Indigo deze parking slecht beheerd. Het is een positieve keuze om de sleutels van het parkeerbeleid zelf in handen te hebben. Dat kunnen we nog altijd niet helemaal, want er zijn andere concessies voor parkings - ik denk aan het Mijnplein - die tot 2051 lopen. Het is echt een koterij van overeenkomsten, met bijna voor elke parking een apart regime."Hoe lang de bovengrondse Zeeparking parking zal blijven, is nog niet helemaal duidelijk. Al heel lang zijn er plannen om die zone, zeker het stuk voor De Grote Post, een plein- of parkfunctie te geven. "We zoeken een manier om het Leopoldpark met de Grote Post te verbinden, waarbij we een open ruimte creëren voor de Grote Post", staat te lezen in het bestuursakkoord 'Allemaal Oostendenaar'. "Van zodra de randparkings gebouwd zijn, kan de vergroening van de bovengrondse Zeeparking starten."(HH)