"We volgen de cijfers die Sciensano publiceert dagelijks op," licht schepen voor sociale zaken Joachim Jonckheere toe. "Daarnaast krijgen we ook informatie via de medische sector en via de Vlaamse Overheid. Volgens Sciensano werden in de voorbije veertien dagen tien besmettingen vastgesteld op het grondgebied van de gemeente Zonnebeke."
...

"We volgen de cijfers die Sciensano publiceert dagelijks op," licht schepen voor sociale zaken Joachim Jonckheere toe. "Daarnaast krijgen we ook informatie via de medische sector en via de Vlaamse Overheid. Volgens Sciensano werden in de voorbije veertien dagen tien besmettingen vastgesteld op het grondgebied van de gemeente Zonnebeke.""Op basis van onze informatie zal het aantal besmettingen in de komende dagen echter zeker stijgen tot 17 positieve gevallen. In absolute cijfers uitgedrukt resulteert dat in een cijfer van 136 op 100.000 inwoners." Met dit getal is de alarmdrempel van 20 positieve gevallen per 100.000 inwoners overschreden. "We kunnen niet uitsluiten dat dit cijfer in de volgende dagen nog hoger zal stijgen", waarschuwt burgemeester Dirk Sioen. "We blijven alert en volgen alles van zeer nabij op.""Dankzij een efficiënte contactopsporing moet dit aantal nog geen reden geven tot paniek", aldus burgemeester Sioen. "De besmettingen zijn duidelijk afgebakend en situeren zich in drie clusters. De grootste cluster wordt gevormd door de mensen op de afdeling met covid-positieve personen in het woonzorgcentrum te Zonnebeke. De twee andere clusters zijn kleine clusters, met één gezin per cluster."Het woonzorgcentrum kan rekenen op logistieke ondersteuning vanuit de gemeente. Op medisch vlak wordt het woonzorgcentrum bijgestaan door de huisartsen, het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper en het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid."Zowel binnen de afdeling van het woonzorgcentrum als bij de andere twee clusters zijn de nodige maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Om die reden zijn extra maatregelen op vandaag niet nodig. We kunnen echter niet uitsluiten dat we wel tot extra maatregelen moeten overgaan als de cijfers blijven stijgen." vult schepen Jonckheere "We willen iedereen nogmaals met aandrang vragen om de maatregelen na te leven," besluit de burgemeester. (NVZ)