Serviceclub Kiwanis Roeselare 1 bestaat vijftig jaar en heeft de traditie om in een lustrumjaar extra uit te pakken. Tien jaar geleden schonken ze een voelmaquette van het centrum van de Rodenbachstad en vijf jaar gel...