Na zowat elke winterstorm verschijnen op tal van stranden aan onze kust zogenaamde 'strandkliffen'. Telkens volgt er heel wat kritiek. Enerzijds vormen deze kliffen een veiligheidsrisico voor individuele passanten, anderzijds wekken ze de indruk dat zandopspuitingen zinloos zijn en letterlijk 'zand naar zee dragen'.
...

Na zowat elke winterstorm verschijnen op tal van stranden aan onze kust zogenaamde 'strandkliffen'. Telkens volgt er heel wat kritiek. Enerzijds vormen deze kliffen een veiligheidsrisico voor individuele passanten, anderzijds wekken ze de indruk dat zandopspuitingen zinloos zijn en letterlijk 'zand naar zee dragen'. Nieuwe onderzoeksresultaten uit het vierjarige CREST-project tonen nu aan dat het strand na een storm deels spontaan herstelt in de daaropvolgende maanden. Dat laat het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) weten. Tezelfdertijd dragen de opspuitingen bij tot een versteviging van de duinen, door windgedreven zandtransport, en bieden ze een beschermende buffer voor de zeedijken tegen golfgeweld. "Dat is goed nieuws, want het bevestigt met cijfers dat de aanpak van kustbescherming werkt. Die bestaat uit zachte maatregelen - zandopspuitingen - waar het kan, harde maatregelen, zoals dijken en stormmuren, waar het moet", stelt professor Jaak Monbaliu, coördinator van CREST. "Door na stormen de stranden aan te vullen, kan de overheid een stevig kustfundament op een zo natuurlijk en kosten-efficiënt mogelijke wijze in stand houden. Ook een spontane voeding met zand vanuit zee heeft de voorbije 30 jaar bijgedragen aan het behoud van dit kustfundament.""Goed nieuws is ook dat onderzoek bevestigt dat bredere stranden de golfimpact op zeedijken dempen en dat een niet onbelangrijk deel van het opgespoten zand zijn weg vindt naar het duin, de natuurlijke kustbescherming bij uitstek", zegt het VLIZ. "Op het lage strand spelen golven en stromingen een hoofdrol in het herverdelen van zand, hogerop is de wind de sturende factor. Metingen demonstreren dat de duinen de voorbije decennia gemiddeld met 6,2 m³/m/jaar zijn gegroeid, voornamelijk bij westen- en zuidwestenwinden."Het CREST-project groepeert tien instituten uit de academische wereld, de Vlaamse overheid en de private sector, en bouwde de voorbije vier jaar heel wat kennis op over kustprocessen. Het project kadert in het Strategisch BasisOnderzoek (SBO)-programma van het Vlaams agentschap Innoveren & Ondernemen en loopt af op 31 oktober.(HH)