Corona kreeg West-Vlaamse studenten niet klein

Studenten kenden een ongewone blok. Toch konden ze op locatie in groep studeren, zoals hier in de sporthal van Oudenburg. © archief LIN
Thomas Rosseel
Thomas Rosseel Journalist

Hoewel de coronacrisis voor een flinke ommezwaai in de dagelijkse onderwijswerking zorgde, werkten de hogeschoolstudenten van Howest en Vives een oerdegelijke examenperiode af. “In sommige richtingen zijn de resultaten zelfs iets beter. Of we milder verbeterd hebben? Neen, we hebben enkel rekening gehouden met de context”, zegt Directeur Onderwijs Frederik D’hulster van Howest, die in zijn graduaatsopleidingen wel een stijging in het aantal afhakers vaststelt.

De definitieve resultaten en deliberaties zijn op dit moment nog niet bekend, maar onze twee West-Vlaamse hogescholen blikken alvast tevreden terug op de recentste examenperiode. “De resultaten zijn vergelijkbaar met niet-corona schooljaren”, zegt Frank Devos van Vives. Een zelfde geluid bij Directeur Onderwijs Frederik D’hulster van Howest. “In sommige richtingen zien we zelfs een lichte stijging van de punten”, zegt hij.

“We hebben de coronacrisis goed opgevangen. Van de ene dag op de andere hebben wij alles met onmiddellijke ingang online kunnen aanbieden, dankzij onze digitale investeringen van de laatste jaren en inspanningen van onze mensen. Ook de examens konden online worden afgelegd. Dat heeft goed gewerkt. We hebben geen enkele fraudeklacht genoteerd.”

Flexibiliteit

“Of we milder hebben verbeterd? Dat zou ik niet durven zeggen. Wij hebben vanuit het beleid onze docenten gevraagd om rekening te houden met de context. Zij droegen de eindverantwoordelijkheid. De examens zijn hier en daar misschien wat voorzichtiger opgesteld, omdat bepaalde leerstof op een andere manier is aangebracht. Er zijn ook wat meer voorbeeldexamens opgesteld en er was wat meer flexibiliteit. Maar het gemiddeld globaal eindresultaat mocht niet anders zijn dan de voorbije jaren. We gaan ervan uit dat de studentenpopulatie van dit jaar even sterk is als het jaar ervoor”, zegt D’hulster.

Graduaatstudenten haken (iets meer) af

Bij de graduaatsopleidingen blijkt de situatie iets minder rooskleurig, zo stelt de directeur nog. “Daar stellen we meer afhakers vast dan andere jaren. Die studenten komen uit een beroeps- of technische opleiding, waar studeren en een planning maken iets moeilijker verloopt. Die doelgroep heeft dus meer begeleiding nodig.”

“De klassieke onderwijsvorm, met iemand voor de klas en sociaal contact met medeleerlingen, blijkt voor die doelgroep belangrijker. We voelen dat de isolatie thuis niet ideaal was om de draad weer op te pikken. We houden daar ook rekening mee voor volgend schooljaar. We willen meer contactmomenten voor die studenten inlassen”, zegt D’hulster.

Studiekeuzes

Frank Devos van Vives werpt ook al een eerste blik op de studiekeuzes voor volgend jaar. “Uiteraard is het nog niet mogelijk om vergelijkingen te maken met vorige jaren. Het keuzeproces, de infodagen en het inwinnen van info verlopen helemaal anders en trager. We stellen wel al vast dat in ons studiegebied gezondheidszorg vooral voor verpleegkunde wordt gekozen. Dat zal te maken hebben met de coronacrisis. Deze job kwam heel vaak positief in het nieuws én het is een knelpuntberoep, dus werk verzekerd.”

“Ook bij het studiegebied van sociaal-agogisch werk zie we de keuze voor opleidingen die te maken hebben met maatschappelijke veiligheid en het welbevinden van de mens. Denk maar aan toegepaste psychologie en de postgraduaat in duurzame ontwikkeling.”

Bij Howest wachten ze voorlopig af hoe de inschrijvingen de komende weken en maanden zullen verlopen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.