"Ook zij kunnen hier voordeel uit halen", meent hij. Nog hoopt Annys de brug te kunnen slaan naar maatschappelijk kwetsbare en kanszoekende jongeren. Hiervoor gaat hij gesprekken aanknopen met de kunst-educatieve organisatie de BATTERIE, het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), het project 'Brugge(n) voor jongeren' en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).
...

"Ook zij kunnen hier voordeel uit halen", meent hij. Nog hoopt Annys de brug te kunnen slaan naar maatschappelijk kwetsbare en kanszoekende jongeren. Hiervoor gaat hij gesprekken aanknopen met de kunst-educatieve organisatie de BATTERIE, het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), het project 'Brugge(n) voor jongeren' en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).Eind 2016 werd TURBO, afgeleid van Toekomstige Brugse Ondernemers, gelanceerd. Hiermee wou de stad Brugge een platform creëren om de ondernemingszin bij jongeren in Brugge aan te wakkeren. "De voorbije tweeëneenhalf jaar hebben we succesvol samengewerkt met de hogescholen HOWEST en VIVES, Het Entrepot en De Republiek", stelt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). "Nu komen er twee partners bij, met name KU Leuven Campus Brugge en het Ondernemerscentrum Brugge. Ook kunnen we een beroep doen op werkgeversorganisatie VOKA, het Vlaams netwerk van Ondernemingen dat met zijn expertise over jonge ondernemers dit project mee ondersteunt."De initiatiefnemers omschrijven TURBO als een zogenaamd ecosysteem. Hierbij is het de betrachting de verschillende partners met elkaar te verbinden, zodat ze niet op hun eiland blijven werken. Onder leiding van projectcoördinator Michiel vanden Abeele (30) realiseerde TURBO de voorbije tweeëneenhalf jaar gerichte initiatieven zoals workshops, netwerkavonden en inspiratiesessies. Bedoeling hiervan was de missie van het ecosysteem uit te dragen. "Van meet af aan bleken de TURBO Sessies, avonden waarop drie inspirerende sprekers hun ondernemend verhaal uit de doeken deden, een succes", zegt Van den Abeele. "Naast onze Turbo Sessies hebben we ook initiatieven op het getouw gezet als CAPISH Bootcamp, Markt! en TURBO presenteert in de kennisinstellingen. Iedereen bij elkaar opgeteld hebben we zo'n 1.200 jongeren bereikt. Liefst 80 procent van die bezoekers waren nog niet aan het ondernemen. In eerste instantie mikken we op de doelgroep 18 tot 25 jaar, maar ook prille dertigers bezoeken onze activiteiten."Schepen van Ondernemen Pablo Annys (sp.a) stipt aan dat naast het aanbod evenementen ook coaching en advies pijlers zijn van de werking van TURBO. "In VIVES en HOWEST vonden meer dan 150 begeleidingsgesprekken plaats tussen businesscoaches en hun student-ondernemers", aldus Annys. TURBO hoopt dat prille initiatieven van startende jongeren hen goesting doen krijgen om zelf de mouwen op te stropen. Misschien zijn de jeugdige fuiforganisatoren of uitbaters van een pop-upbar van vandaag immers de zelfstandigen van morgen?Mede daarom is de stad blij om met de binnengehaalde subsidies de werking van TURBO te kunnen continueren en zelfs verder uit te bouwen. "Voor de periode 2018-2020 kan TURBO 2.0 terugvallen op een budget van 587.497,07 euro", becijfert De fauw. "Die financiële ondersteuning wordt bijeengebracht door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (40 procent), het Agentschap Innoveren en Ondernemen (30 procent) en de Provincie West-Vlaanderen (3,3 procent). De andere partners brengen de overige 26,7 procent van de middelen in." De stad gaat ook alternatieve financieringsmogelijkheden onderzoeken die de voortzetting van TURBO op lange termijn moet garanderen. Meer info op www.turbo.be.(svv)