In aanwezigheid van Marc De Soete, algemeen directeur van Okra, regioverantwoordelijke Toon Vanhaverbeke, plaatselijke politici en vooral flink wat leden van Okra Sint-Denijs werd zondag het 70-jarig bestaan van de vereniging gevierd.
...

In aanwezigheid van Marc De Soete, algemeen directeur van Okra, regioverantwoordelijke Toon Vanhaverbeke, plaatselijke politici en vooral flink wat leden van Okra Sint-Denijs werd zondag het 70-jarig bestaan van de vereniging gevierd.De afdeling van Okra Sint-Denijs was een van de eerste afdelingen in Vlaanderen. "Het was toenmalig medepastoor E.H. Jozef Vandenbroucke die vroeg aan Achiel Vermandere, vrijgestelde van het ACW, om gepensioneerden te groeperen en zo mee te stappen met de christelijke mutualiteiten die aanstuurden om een nieuwe vereniging van gepensioneerden op te richten in zoveel mogelijk gemeenten", zei huidig voorzitter Marc Vandendriessche. Toen sprak men nog van KBG of Kristelijke Beweging voor Gepensioneerden.Arthur Huyghe werd de eerste voorzitter. Samen met enkele andere enthousiastelingen werd aan ledenwerving gedaan. "In de beginperiode stond vooral de belangenbehartiging centraal, iets wat tot op heden nog altijd de rode draad is in de uitgebreide werking van Okra."Lucien Vandenbulcke nam het roer over in 1966. Hij bleef voorzitter tot 1978. Vervolgens nam Maurice Vanhaesebroucke het voorzitterschap waar tot Maurice Versteele hem in 1980 opvolgde.Sinds de jaren 80 zijn er enkele merkwaardige veranderingen in KBG, mede door het invoeren van het brugpensioen waardoor de kweekvijver verjongde. "Daardoor moest de vereniging ook de activiteiten aanpassen. Er kwamen vormende bijeenkomsten naast wandelingen, fietstochten, bol- en kaartnamiddagen. In 1984 werd de hobbyclub opgericht. De invoering van het brugpensioen zorgde er ook voor dat het ledenaantal piekte met meer dan 250 mensen"Na jaren van intense werking nam Maurice Versteele wegens gezondheidsreden ontslag. Onder het interimvoorzitterschap van Godelieve Dumortier werd Albert Callens benaderd om de nieuwe voorzitter te worden. Hij werd opgevolgd door Nicole Desmet en na haar kwam Thérèse Glorieux. Nu is Marc Vandendriessche er teamleider. Verder in het bestuur zitten Marianne Deconinck (secretaris), Anny Declercq (penningmeester) en de verantwoordelijken voor de activiteiten Joel en Josiane Hoogstoel (wandelingen en bar), Arsene Vanheule (fietstochten) en nog vele andere vrijwilligers.Ondertussen kreeg KBG de nieuwe naam Okra. Dit letterwoord staat voor openheid en ontmoeting, kristelijk geïnspireerd, respectvol en actief. Met de nieuwe naam kwamen er ook nieuwere activiteiten zoals de spelnamiddag met denkspelletjes en gezelschapsspelen.Momenteel zijn 180 senioren lid van Okra St-Denijs. "We merken wel dat oudere mensen sneller het dorp verlaten en naar een flatje of woonzorgcentrum trekken", besluit Marc.(Geert Vanhessche)