"Uit mijn beroepservaring weet ik dat 65-plussers en mensen met een chronische aandoening een risicogroep zijn als het aankomt op dringende medische hulp", zegt Charlotte Bonte (N-VA). "Daarom is het belangrijk dat zij op de snelst mogelijke manier de correcte medische hulp krijgen bij noodgevallen. Wanneer de diensten zoals hulpverleners, politie of brandweer alle nodige informatie betreffende de persoon snel terugvinden, wordt kostbare tijd gewonnen."
...

"Uit mijn beroepservaring weet ik dat 65-plussers en mensen met een chronische aandoening een risicogroep zijn als het aankomt op dringende medische hulp", zegt Charlotte Bonte (N-VA). "Daarom is het belangrijk dat zij op de snelst mogelijke manier de correcte medische hulp krijgen bij noodgevallen. Wanneer de diensten zoals hulpverleners, politie of brandweer alle nodige informatie betreffende de persoon snel terugvinden, wordt kostbare tijd gewonnen."Daarom vroeg de N-VA fractie tijdens de gemeenteraad om daar verandering in te brengen door 'de gele doos' in te voeren. De gele doos is in eerste instantie bestemd voor 65-plussers en chronische zieke personen. De doos zelf bevat een ringboekje waarin de eigenaar persoonlijke gegevens, contactpersonen en medische gegevens zoals allergieën kan noteren. Daarnaast kan er ook een medicatieschema in staan, net zoals een vermissingsfiche als er sprake is van dementie en dwaaldrang. Er is ook aan huisdieren gedacht. Om te vermijden dat een huisdier alleen achterblijft als iemand onverwacht naar het ziekenhuis gebracht moet worden, is er een noodcontact voor de opvang van het huisdier voorzien. Het is de bedoeling dat de gele doos in de koelkast bewaard wordt."Hoewel de doos enkel papieren bevat, is de koelkast toch een goede plaats om deze te bewaren", vervolgt raadslid Bonte. "Want iedereen heeft een koelkast in huis en het is een herkenbare plaats voor hulpverleners. Met de gele doos vinden ze onmiddellijk alles wat ze moeten weten om te helpen in noodgevallen. Ook dient de eigenaar van de doos een bijhorende sticker te kleven aan de binnenkant van de voordeur, waardoor de hulpverleners onmiddellijk weten dat een dergelijke doos aanwezig is."Het is dan ook belangrijk om een zo breed mogelijke samenwerking met de nodige partners zoals gemeentelijke diensten, ziekenhuizen, apothekers en huisartsen op te zetten zodoende het project de nodige bekendheid krijgt en dat dit de werking van de gele dozen doeltreffend maakt."Het grote probleem van dit soort zaken is het up-to-date houden van de informatie", antwoordt schepen van Sociale Zaken Frank Acke (CD&V). "Na verloop van tijd wordt deze informatie heel wat minder accuraat bijgehouden. Er zit echter wel iets in het voorstel, ik geloof dat stad Gent het onder meer toepast. In andere gemeenten is er iets gelijkaardigs zoals een schrift, het zou goed zijn om eenvormigheid na te streven. Daarom is het beter dat we zoiets regionaal implementeren, en dit minimaal op het eerstelijnsniveau binnen de regio W13. Daarom stel ik voor dat we dit punt verdagen tot april, om te peilen naar het engagement van de leden van W13, en het advies van de verschillende zorgraden."