Nieuwe vzw Held-er krijgt steun van Warmste Week

Cato van Brabant van vzw Held-er: “Handvaten geven om moeilijke thema's bespreekbaar te maken met kinderen.” © GLO
Gillian Lowyck

Kunnen zijn wie je bent, dat is dit jaar het thema van De Warmste Week, een initiatief van Studio Brussel en MNM. Alle giften en opbrengsten van acties worden verzameld in één groot fonds, dat uiteindelijk verdeeld wordt onder 200 vooraf geselecteerde initiatieven. Daarbij zit ook de nieuwe Oostendse vzw Held-er, dat moeilijke thema’s helder wil uitleggen aan kinderen.

Held-er vzw werd begin dit jaar opgericht door Oona Wyns, Sam Van Sand, Aster Van Keersebilck en Cato Van Brabant. “We zijn leerkrachten lager onderwijs en Aster is jurist. We hebben elkaar gevonden met één duidelijk doel: het welbevinden van het kind”, vertelt Cato (25).

“We willen een online platform oprichten waarbij leerkrachten, ouders en kinderen hun weg kunnen vinden als het gaat over moeilijke thema’s. We merken dat heel wat kinderen met bepaalde zaken in aanraking komen, denk maar aan rouw en verlies, gender en identiteit, scheiding… en dat leerkrachten hier wel over willen spreken in de klas, maar niet goed weten hoe ze het moeten aanpakken. Of er gebeurt iets met een klasgenootje en andere kinderen zitten ook met heel wat vragen…”, legt Cato uit.

Moeilijke thema’s

“Wij willen dus concrete handvatten geven om op een heldere manier die moeilijke thema’s te kunnen bespreken. Dat doen we bijvoorbeeld door kinderen te interviewen die iets dergelijks hebben meegemaakt. Het kan heel erg helpen als kinderen van leeftijdsgenoten horen dat ze in hetzelfde schuitje zitten. Hiervoor werken we samen met experten, zoals kinderpsychologen, die gericht de juiste vragen kunnen stellen. Verder geven we ook tips zoals nuttige boeken, lesmateriaal enzovoort. Momenteel werken we aan het online deel, maar we denken er ook aan om bijvoorbeeld op termijn een offline gedeelte, zoals een dagboek, te lanceren.” In totaal identificeerde Held-er 15 thema’s. “We richten ons op de derde kleuterklas tot zesde leerjaar. Al van jongs af aan ja, omdat we merken dat hier wel nood aan is.”

Held-er werd nu geselecteerd voor De Warmste Week. “Heel fijn”, lacht Cato. “Al hadden we het wel ergens aangevoeld omdat we wisten dat ons onderwerp perfect in het thema past. Zaken bespreekbaar maken, zorgen dat het kind zich niet alleen voelt… Dat is ons doel.”

Fondsen gezocht

Momenteel is het online platform in volle ontwikkeling. “We zijn nu dus op zoek naar fondsen en partners, want zo’n platform ontwerpen kost natuurlijk niet niets. Er worden heel wat coronaveilige acties georganiseerd voor De Warmste Week: taarten bakken, schilderijen verkopen, spaarpotjes over heel Oostende… We hopen dat we dat dit voorjaar kunnen afwerken en laten testen door een aantal scholen. Bij de scholen zelf wordt er tot nu toe enkel positief gereageerd. En we hopen om het dan echt te kunnen lanceren in het schooljaar 2022-2023” geeft Cato nog mee.

Info https://held-er.com.

Drie Oostendse projecten krijgen steun van De Warmste Week

Drie Oostendse projecten krijgen steun tijdens De Warmste Week: naast Held-er zijn dat nog Materniteit Dano Burkina Faso en Briek vzw.

Naast de nodige sensibilisering rond het thema ‘Kunnen zijn wie je bent’, zal De Warmste Week geld inzamelen voor concrete projecten die ervoor zorgen dat iedereen kan zijn wie die is. Hiervoor heeft de VRT het DWW Fonds opgericht, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Naast de vzw Held-er, werden er nog twee Oostendse projecten geselecteerd. Materniteit Dano Burkina Faso vzw wil met de centen een fiets kopen voor jonge vrouwen in Burkina Faso, want betere mobiliteit zorgt voor een vlottere toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Briek Vzw, de aanbieder van vrije tijd voor volwassenen en jongeren met een (verstandelijke) beperking van Duinhelm, krijgt ook steun met het project ‘Iedereen Verliefd’.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.